„Patron dětí“ a mimořádná pomoc rodinám v nouzi

Datum publikace: 07. 04. 2020
Periodikum:
medicina.cz
„Mimořádná pomoc rodinám v nouzi“ je určena na pořízení základních věcí, jako jsou potraviny, na které běžně Patron dětí pomoc neorganizuje, ale i hygienické potřeby, nezbytná léčiva a zdravotnické prostředky. Dary ve výši 2 000 Kč nebo 5 000 Kč mohou být poskytovány dopředu i zpětně a také opakovaně, a to ještě dva až tři měsíce po skončení nouzového stavu v ČR. Mimořádnou pomoc realizuje Patron dětí formou crowdfundingu, tj. sbírkou většinou menších obnosů od jednotlivců. Na pomoc dětem jde vždy celých 100 procent vybrané částky. Provoz projektu hradí Nadace Sirius, která jej založila.

„Pro rodiny, u nichž došlo k výraznému snížení pravidelného příjmu ze zaměstnání, jsme připravili možnost získat dary 2x 2 000 Kč nebo 3x 5 000 Kč. Takové částky bývají v našich sbírkách vybírány velmi rychle. Věříme, že díky úžasné solidaritě lidí, kteří šijí roušky, vaří pro seniory a podobně, nezůstane nevyslyšena ani pomoc rodinám s dětmi do 18 let, které se ocitly v nouzi téměř ze dne na den,“ říká provozní ředitelka Patrona dětí.

Mimořádná pomoc Patrona dětí zaznamenala obrovský zájem – nejen samotných rodin, ale také sociálních a dalších pracovníků z OSPOD, charit či neziskových organizací. Výkonná ředitelka projektu Patron dětí veřejně děkuje všem, kteří se zapojili do akce pro ty, které se dostaly nečekaně do situace, kdy nevědí, z čeho v příštích týdnech a často i dnech zaplatí svým dětem např. jídlo. Jen v prvních 48 hodinách po vyhlášení nabídky kontaktovalo Patrona dětí v souvislosti s „Mimořádnou pomocí rodinám v nouzi“ více než 700 lidí.

Příběhy dětí z rodin, které požádají o mimořádnou pomoc  jsou na www.patrondeti.cz. Všechny budou opatřeny kreslenou postavičkou chlapce či dívky (avatarem) s červenou rouškou. Na rozdíl od běžných příběhů u nich nikdy nenajdete fotografii dítěte. U darů v hodnotě 2 000 Kč navíc neuvidíte klasického patrona, tj. člověka, který potvrzuje oprávněnost žádosti o pomoc. Patrony těchto příběhů se stává tým Patrona dětí. U pomoci ve výši 5 000 Kč bude naopak pravidlo potřeby ručitele potřeby rodiny a jeho dítěte dodrženo. Patronem však bude muset být pouze sociální pracovník (z OSPOD, neziskové organizace, nemocnice, školy apod.), učitel, zdravotník, vedoucí zájmového kroužku, který rodinu dobře zná z výkonu své profese.

Celý text najdete zde: http://medicina.cz/clanky/12677/34/Patron-deti-a-mimoradna-pomoc-rodinam-v-nouzi/