Opuštěný internát přestavějí na základní školu pro autistické děti

Periodikum
idnes.cz

Každý rok přibude na liberecké škole v Jedličkově ústavu jedna třída dětí, které mají oproti svým vrstevníkům nějaké znevýhodnění. Nejčastěji se jedná o autisty, děti s psychiatrickou diagnózou nebo vadou řeči. Kapacita prostor už je ale několik let zoufale nedostačující. Problém se město Liberec společně s Libereckým krajem rozhodlo vyřešit rekonstrukcí rozlehlé budovy bývalého internátu v Zeyerově ulici nedaleko stadionu U Nisy. Stát by měla 75 milionů bez DPH. 

„Naše největší třídy mají 24 metrů čtverečních, ve kterých se může vyučovat až čtrnáct žáků. Deváťáci se nám do nich prostě už nevejdou,“ upozornil ředitel Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené Vít Šťastný. Třídy, které by v bývalém domově mládeže měly vzniknout, budou mít nejméně třicet metrů čtverečních.

Děti musejí odmítat

„Zboří se příčky mezi pokoji a máme velkou třídu. Ve stávajících prostorách už musíme k výuce využívat předělanou koupelnu nebo šatní místnost,“ vylíčil Šťastný.   Za sedm let, kdy na škole působí, se zvedl počet žáků o třetinu. „Během školního roku řešíme třicet až čtyřicet žádostí na přestup dětí k nám. Dvacet jich odmítáme,“ okomentoval Šťastný. Zájem byl menší pouze jeden rok, kdy se prosazovala inkluze. Pak se podle něj opět vše vrátilo do normálu. Ve škole, která se momentálně nachází v prostorách areálu Jedličkova ústavu, funguje 19 tříd pro 146 žáků, kteří sem dojíždějí z Liberecka a Jablonecka. Po rekonstrukci budovy v Zeyerově ulici by se kapacita zvýšila na 220 žáků. Vzniklo by zde až 22 kmenových tříd a sedm speciálních učeben, jako je hudebna, výtvarný ateliér, PC učebna nebo cvičná kuchyňka.

Celý text najdete zde:

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/v-byvalem-internatu-v-zeyerove-ulici-v-liberci-vznikne-specialni-skola-pro-zdravotne-hendikepovane-d.A200618_164404_liberec-zpravy_tml

Související články na portálu Šance dětem: