Novela inkluze? Přiškrtila nás, říká ředitel školy. Ve třídách je méně pedagogů

Datum publikace: 03. 02. 2020
Periodikum:
lidovky.cz
Asistenti pedagoga se od ledna sžívají s novými změnami. Novela vyhlášky o inkluzi kromě jiného snížila v běžných třídách škol celkové počty pedagogů i asistentů. Asistent pedagoga nově není k dispozici jednomu dítěti, ale má pomáhat všem žákům zařazeným v kolonce „speciální vzdělávací potřeby“ (SVP). Zatímco některé školy tyto změny nijak neovlivní, jiným přinášejí starosti.

„V běžné třídě máme děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti nadané a jednoho žáka s tzv. čtvrtým stupněm podpory, proto jsme mohli využívat čtyři pedagogické pracovníky, což však od ledna už nelze,“ uvedl Jiří Vymětal, ředitel Základní školy Svatoplukova v Olomouci.

Co se tedy od ledna hlavně změnilo? V inkluzivním vzdělávání žáků s SVP – ale i žáků nadaných – mohou být v běžných třídách maximálně tři pedagogičtí pracovníci a za určitých podmínek maximálně dva asistenti. Ve třídě čtvrťáků v olomoucké základní škole byli doposud čtyři pedagogičtí pracovníci, doporučení pedagogicko-psychologickou poradnou. Třídní učitelka, tandemový učitel a dva asistenti. Škola přijala mnoho „spádových žáků“ a z celkového počtu 24 dětí jich má ve zmíněné třídě 16 s SVP. Jedné z žaček však s posledním lednem skončilo dvouleté doporučení z poradny. Podle nové legislativy tak bude muset jeden z asistentů odejít.

„Pro nás, kdo jsme z inkluze celkem dost těžili, využívali ji a přišlo nám to perfektní, jde o velké přiškrcení a omezení, které bude mít dopad i na žáky,“ uvedl ředitel Vymětal s tím, že dojde k omezení individuální péče. „Dostali jsme ťafku, těžili jsme z toho, že zákon umožňoval čtyři pedagogy. Požádali jsme ministerstvo o výjimku, ale tu jsme nedostali,“ popsal s tím, že nyní bude těžší zaručit kvalitu výuky. Méně času na žáky bude mít i Jiří Ondrušák, tzv. tandemový pedagog. „Nebudeme mít tolik prostoru vysvětlit dostatečně látku všem dětem, které to potřebují. Více než polovina má předepsané podpůrné opatření z poradny a každý má jiné úlevy, jeden v diktátu a v psaném projevu, druhý ve čtení, jiný zase v úlohách,“ řekl.

Asistent jeden, nanejvýš dva

Počty asistentů pedagoga v Česku meziročně rostou, nyní přesahují 24 tisíc a podle dřívější zprávy školní inspekce jsou nejnákladnější položkou v celé inkluzi. Praxe ve třídách však dle šetření neprobíhala zcela efektivně – například že asistenti spíš než pedagogovi pomáhali jednomu dítěti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) proto podmínky upravilo. „Finanční stránka jistě hrála také roli, ale stávalo se, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly z tříd vyčleňovány, což však není účelem inkluze. Proto se přistoupilo ke zřízení pozice sdíleného asistenta,“ vysvětlila Magda Dirgasová, regionální metodička z Národního pedagogického institutu.

Aby žáci se speciálními potřebami byli více součástí kolektivu, stát místo tří asistentů pedagoga nově zaplatí jednoho tzv. sdíleného, určeného pro více žáků jako podpůrné opatření. A druhého asistenta pak jen tehdy, budou-li ve třídě buď více než tři děti s nárokem na asistenta (podpůrná opatření 3. až 5. stupně), nebo alespoň tři, přičemž jeden z žáků má diagnostikované závažné psychické onemocnění.

Pokud třída nesplňuje zmíněné podmínky, ale škola druhého asistenta přesto chce, musí si jej zaplatit z jiných zdrojů. Snahou MŠMT je, aby pedagogicko-psychologické poradny doporučovaly k žákům právě sdíleného asistenta. Celkové počty asistentů se však dle ministerstva novelou nemění.

Celý článek najdete zde: https://www.lidovky.cz/domov/inkluzivni-novela-priskrtila-nas-rika-reditel-zakladni-skoly-ve-tridach-se-snizily-se-pocty-pracovni.A200131_175048_ln_domov_krev?