Nenechte rodinné spory dojít k soudu: mediace je rychlejší i levnější

Datum publikace: 10. 05. 2016
Periodikum:
ceskymediator.cz
Rozvod manželů, problémy s péčí o děti, spory o majetek a vleklá dědická řízení. Rodinné spory jsou pro všechny zúčastněné plné negativních emocí. Existuje přitom řešení, která vám umožní vyhnout se soudním tahanicím. Mediátor znesvářeným stranám pomůže najít společnou řeč a přivede je k řešení, které bude vyhovovat oběma.


Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů, probíhající za pomoci třetí osoby - nezávislého mediátora. Ten působí jako průvodce konfliktu a pomáhá zúčastněným najít společnou řeč, v klidu a bez emocí vyjádřit svůj názor a nakonec najít kompromis.
Mediační sezení iniciuje jakákoliv ze znesvářených stran. Mediátor si vyslechne základní informace o sporu a pozve druhou stranu ke společnému stolu. Sezení je dobrovolné a dá se kdykoliv ukončit. Setkání trvá mezi 1 až 3 hodinami, obvykle jich musí proběhnout několik.
Znesvářené strany k mediaci přistupují nejčastěji v rodinných sporech, využívá se ale i ve všech ostatních občansko-právních sporech - mezi sousedy, nájemníky a pronajímateli nemovitostí, v pracovních, obchodních, firemních nebo spotřebitelských sporech. Statistiky říkají, že mediace vyřeší až 80 % sporů.
Dohodnou-li se znesvářené strany, podepíší tzv. mediační dohodu. Pokud si ji necháte posvětit soudem, má dohoda právní závaznost a je vykonatelná.

Kdo je mediátor

Mediátory dělíme do dvou skupin - na nezapsané a zapsané. Ti zapsaní musí mít magisterský titul z vysoké školy (jakékoliv) a na Ministerstvu spravedlnosti složit zkoušku mediátora. Pak dostávají „zakázky" přímo od soudu - soud totiž v některých případech může nařídit úvodní mediační sezení a tato pak předává na zapsané mediátory.

Mediace přináší řešení do budoucnosti

Oproti soudnímu řešení sporů má mediace několik výhod. Zatímco soud je během na dlouhou trať, mediace vám zabere pár hodin. Je diskrétní - probíhá v kruhu několika lidí, bez stresu, diskrétně a beze strachu, že řeknete něco „špatně".
I finanční náklady na služby mediátora jsou s těmi na právníka nesrovnatelně nižší. A to jak z pohledu celkové doby, jakou se vám věnuje, tak z hlediska hodinové mzdy. Zatímco právníci si berou od 1 000 Kč/h výše, mediátor obvykle méně. Podle webu ceskymediator.cz je to asi 500 - 800 Kč/h.
A hlavně - od soudu odchází pouze poražení, zatímco mediace nabízí kompromis schůdný pro všechny. Máte díky tomu mnohem větší šanci, že se své rodině i po skončení sporu budete moc podívat do očí. A to je na mediaci vůbec nejcennější.

Autorka: Mgr. Miroslava Škubalová

Pozn.red. Portál Šance Dětem připravuje v nejbližším období obsáhlejší materiál na toto téma

 

Hádající se rodiče a dívka si zacpává uši