Nemocnice odpustila dluh třináctileté dívce. Tisíce dětí exekucím čelí dál

Datum publikace: 23. 07. 2020
Periodikum:
seznamzpravy.cz
Desítky obcí v Česku dál vymáhají dluhy dětí, jejichž rodiny nezaplatily třeba poplatky za odpady. Velcí věřitelé až na výjimky dětské dluhy plošně nemažou.

Bylo jí šest roků, když ji popálenou ošetřili lékaři v plzeňské fakultní nemocnici. Zranění na obličeji a krku se slovenské dívce postupně hojila, přesto měl dramatický zážitek překvapivé vyústění. Letos třináctileté děvče totiž po letech zjistilo, že kvůli nezaplacenému dluhu z nemocnice čelí exekuci. Dlužná částka za ošetření se s pokutami vyšplhala na 27 tisíc korun. Dívka mezitím skončila v české ústavní péči. Případ, na který Seznam Zprávy upozornily v únoru, má šťastný konec. Nemocnice nedávno od postihu dívky upustila. Usnesením soudního exekutora byla v dubnu exekuce pozastavena. „Pro vyloučení pochybností věřitel (FN Plzeň) výslovně potvrzuje, že promíjí dlužníkovi veškeré dluhy vyplývající z rozsudku,“ píše se v dohodě o narovnání. „Jsem samozřejmě moc ráda, že celá záležitost byla poměrně rychle vyřešená. Zveřejnění příběhu v médiích této konkrétní klientce velmi pomohlo. Bohužel nemám informace, že by instituce systematicky řešily další dětské dlužníky,“ uvedla advokátka Kristýna Kabelová Dolejšová. Zastupuje desítky dětských dlužníků, především v Plzeňském kraji. A řeší i další dlužníky ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice se pro odpuštění dluhu rozhodla i po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví. Sám šéf resortu Adam Vojtěch po sérii článků nemocnice vyzval, aby situace jednotlivých dlužníků posoudily. Jen v plzeňské fakultní nemocnici evidovali přes 170 dětských pacientů, jejichž rodiny nezaplatily. Nemocnici dlužily celkově přes 3,5 milionu korun. „V současnosti žádný z nepojištěných dlužníků Fakultní nemocnici Plzeň nekontaktoval s žádostí o řešení svého dluhu,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Tisíce lidí, kteří se do dluhové spirály dostaly jako děti, stále exekucím čelí. I přesto, že se jich vícekrát zastal Ústavní soud. K němu však doputuje jen zlomek podobných případů. Obecné soudy přitom v minulosti rozdávaly tisíce platebních rozkazů dětem, aniž by se šířeji zabývaly detaily jednotlivých případů. „Je alarmující, jak formalisticky je soudci často řešili,“ uvedla advokátka Dolejšová Kabelová. Na podobnou „automatizaci“ úkonů děti narážely v celém procesu zadlužování. Detaily jednotlivých případů často neřešili věřitelé - tedy obce, dopravní podniky nebo knihovny - ani soudci a vymáhací společnosti. Dítě, které často pocházelo ze sociálně slabé rodiny, se mnohdy ani nedozvědělo, že je proti němu vedené exekuční řízení. „Pokud soudci řešili dluhy dětí, měli zpozornět. A stanovit opatrovníky třeba z řad advokátů. Spoustu užitečných nástrojů často nevyužili. Ta věc se zanedbávala plošně. A velmi často se rozhodovalo bez účasti dlužníka,“ popsala Vlastimila Feistingerová z organizace Člověk v tísni.

Pracovníci organizace dál řeší desítky případů dětí s exekucí na krku. Nyní většinou řeší pohledávky obcí z poplatků za odpad. „Situace není optimistická. Domnívali jsme se, že obce od těchto sankcí postupně upustily i díky nálezu Ústavního soudu z roku 2017, který vybídl zastavení vymáhání. Některé nejenže řízení nezastavily, ale udělily další sankce za nezaplacení. Obcí, které vedou dluh za odpad po dětech mladších 15 let, jsou desítky v každém kraji,“ zdůraznila Feistingerová. Organizace se chystá postupně oslovit všechny kraje, aby obce na problém upozornily. Ministerstvo financí přitom už v minulosti dálo obcím návod, jak mají dluhy dětí zahladit. „Těžko říct, proč to nedělají. Možná jim ta záležitost unikla, nebo prostě trvají na jiných právních výkladech,“ dodala Feistingerová.