,Nemají kde spát, natož se kde učit.' Projděte si unikátní mapu vzdělávacích podmínek v Česku

Datum publikace: 27. 11. 2019
Periodikum:
irozhlas.cz
Studijní úspěchy českých dětí výrazně souvisejí se sociálními problémy, jakými jsou exekuce či bytová nouze. Ukázala to analýza sociologů agentury PAQ Research, kteří se zaměřili na jednotlivé regiony Česka. Z interaktivní mapy, kterou připravil server iROZHLAS.cz, vyplývá, že nepříznivé vzdělávací podmínky jsou zhruba ve třetině z 206 obcí s rozšířenou působností. V řadě z nich je pak neúspěšnost vyšší, než by odpovídalo sociální situaci.

V Ústeckém či Karlovarském kraji nedosáhne na žádné střední vzdělání 15 až 20 procent dětí, v Praze a bohatších částech Středočeského kraje je naopak neúspěšnost minimální. Regiony se také liší z hlediska výsledků v mezinárodních testech PISA. Sociologové se v unikátní analýze pokusili spojit data o vzdělávacích problémech od České školní inspekce a Agentury pro sociální začleňování: průměrný počet absencí na žáka, procento neprospívajících – propadajících žáků, odhad ukončování základní školní docházky před 9. ročníkem. Porovnali je s daty Mapy exekucí a Platformy pro sociální bydlení – konkrétně s počty rodičů v exekuci a počty dětí bytové nouzi.

Devadesát obcí, tedy necelá polovina, nemá žádný výrazný sociální ani vzdělávací problém. Na mapě jsou vyznačeny modře. Naopak „červených“ měst, která jsou silně zatížena exekucemi, bytovými problémy i vysokou studijní neúspěšností, je 33. Velká část z nich je v regionech, které jsou v rámci Česka považovány za ekonomicky slabší – v Karlovarském, Libereckém, Ústeckém, ale i v částech Moravskoslezského kraje. Prohlédněte si interaktivní Mapu a grafy.

Právě poslední zmíněný kraj je ale podle sociologa Daniela Prokopa z pohledu socioekonomických problémů diverzní. „Příkladem je i sama Ostrava, kde se problémy projevují jen v různých částech. Silně zatížená je ale například Karviná nebo Orlová,“ vysvětluje Prokop pro iROZHLAS.cz. „Regiony Ústeckého a Karlovarského kraje patří k těm, kde je podíl předčasně ukončené školní docházky nejvyšší. Navíc tam pozorujeme nárůst - v roce 2013 byl podíl 9 procent žáků, v roce 2017 už to bylo přes 15 procent,“ upřesňuje jednu ze statistik Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Zároveň podotýká, že by podpora vzdělávání v těchto krajích měla být lépe koordinovaná. „Projevuje se, že přistupujeme k regionům velmi uniformovaně. V zahraničí je běžný přístup, že právě regiony jsou významně jak finančně, tak personálně podporovány,“ uzavírá.

Celý článek najdete zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mapa-data-skolstvi-regiony-exekuce-bytova-nouze-ubytovny-zakladni-skoly-daniel_1911270600_nkr?fbclid=IwAR19JEBH2wS0i8eHxC_oL0JWLsT5tSxeWpSA_UCEh1-DPztGj0aP7cZrTeQ