Některé talenty jsou zpočátku nenápadné, říká místopředsedkyně Mensy

Datum publikace: 11. 12. 2019
Periodikum:
lidovky.cz
Dítě nadané na sport vede a rozvíjí jeho trenér, i intelektuálně nadané děti však potřebují mentora, řekla místopředsedkyně sdružení Mensa ČR Hana Kalusová. V ideálním případě by ho měli najít s pomocí školy. O spolupráci s řediteli, aktivitách pro nadané děti i objevech skrytých talentů, hovořila Kalusová při pražském finále Logické olympiády.

Podle Kalusové je výhoda logické olympiády v tom, že není jen o znalostech, které dítě získá ve škole. Pokud zadá učitel první kolo celé třídě, mnohdy objeví talentované děti, které se dosud neprojevily a vyučující by ani nenapadlo poslat je do jiných soutěží. Ke spolupráci s Mensou, jak na olympiádě, tak i v rámci jiných záležitostí, školy podle Kalusové přistupují různě. Některé jsou aktivní a nadaným dětem se věnují dlouhodobě, jiné s tím začínají. Právě je se Mensa snaží seznámit s těmi zkušenějšími. Jsou však i školy, které o spolupráci nestojí vůbec.

Kalusová upozornila, že zatímco děti nadané sportovně či umělecky mohou svůj talent většinou rozvíjet díky mnoha sportovním klubům i dobré síti základních uměleckých škol, řadě intelektuálně nadaných žáků tato možnost chybí. Měla by jim pomoci právě jejich škola. Nadprůměrný intelekt je, zvlášť pokud to rodiče dítěte zajímá, mnohdy patrný už před nástupem do školy nebo v první třídě. „Děti ale do Dětské Mensy přicházejí v různém věku,“ doplnila Kalusová. Test inteligence mohou absolvovat už pětileté děti. Pro děti Mensa pořádá různé rozvíjející aktivity. Fungují například kluby nadaných dětí, které Kalusová přirovnala k odpoledním kroužkům, příměstské a letní tábory, exkurze nebo zmíněná olympiáda. Na akcích pro dětské i dospělé členy se podílejí dobrovolníci, včetně rodičů.

Místopředsedkyně upozornila, že k činnosti sdružení Mensa patří i školení v NTC metodě, tedy efektivnímu učení dětského mozku, pro učitelky a učitele mateřských škol. Zájem roste. „Myslím, že i učitelé se, stejně jako v jiných oborech potřebují průběžně vzdělávat - jak ohledně technologií, tak i v práci s dětmi, protože i děti se mění,“ podotkla Kalusová.

Celý článek najdete zde: https://www.lidovky.cz/relax/veda/nektere-talenty-jsou-zpocatku-nenapadne-rika-mistopredsedkyne-mensy.A191126_101258_ln_veda_ape