Náměstek školního inspektora Andrys: Učitelé by měli být maximálně shovívaví

Datum publikace: 01. 04. 2020
Periodikum:
denik.cz
Rodiče jsou už třetí týden doma s dětmi, pomáhají jim s učením, komunikují s učiteli. Někteří se také trápí nad velkým objemem látky, kterou jejich ratolestem kantoři zadávají online. O přístupu k výuce v době epidemie Deník hovořil s náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem.

U prvňáků a druháků je obzvláště důležité, aby na ně rodiče dohlédli a upevňovali jejich učební návyky. Co mají dělat rodiny, jež nemají přístup k internetu ani počítač?

Současná situace je náročná pro všechny zúčastněné. Je tedy potřeba, aby ředitel školy i učitelé s rodiči dostatečně komunikovali, a byli tak schopni vzájemně nastavit co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Pokud rodina nemá podmínky pro online výuku, měla by škola jejich situaci zohlednit a dohodnout se s nimi na jiných způsobech vzdělávání, například poskytnout jim tištěné materiály, pracovní listy apod.

V mnoha českých školách jsou žáci cizinců, jejichž rodiče vůbec neumějí česky. Jak s nimi mají učitelé komunikovat?

Školy, které vzdělávají cizince, s nimi nepochybně během výuky nějak komunikují a určitě jsou v kontaktu i s jejich rodiči. Samozřejmě v současných podmínkách je všechno složitější, i tak by se však školy měly snažit udělat maximum možného pro vzdělávání všech žáků. To, že to někde půjde líp a někde hůř, je zřejmé, ale je potřeba říct, že některé školy i distanční vzdělávání cizinců dobře zvládají.

V 1. třídách docházejí dětem písanky, ale v papírnictvích si je teď nemohou dokoupit. Pokud je učitelé nějak zajistí, rodiče si je nemohou vyzvednout, neboť školy jsou zavřené. Čím je navrhujete nahradit?

Musíme počítat s tím, že se pohybujeme v mimořádných podmínkách. Tomu je potřeba se přizpůsobit. Pokud v konkrétní situaci není možné s prvňáčky na dálku procvičovat psaní písmen, je potřeba se dočasně soustředit na něco jiného.

Na školách už se mluví o tom, že mnoho dětí ročník nezvládne a měly by ho zopakovat. Počítá se s větším počtem propadlíků? Pokud ano, kde školy vezmou kapacity pro jejich začlenění do tříd?

Nic takového se nesmí stát! Musíme se soustředit na to, jak v současné situaci zajistit vzdělávání co nejlépe. Je jasné, že žáci nebudou připraveni tak, jako by byli v běžném režimu. Určitě je však namístě maximální shovívavost a pochopení, protože jistě bude možné učivo dohnat později. Nechat žáky propadnout kvůli nezvládnutí učiva v těchto složitých podmínkách je zcela mimo realitu. Doporučení pro školy k těmto tématům se v tuto chvíli připravují.

Současná situace nepochybně vytvoří velké rozdíly ve znalostech dětí. Neobáváte se, že se rodiče budou bouřit proti případným špatným známkám s tím, že za koronavirus nemohou?

O známky teď přece vůbec nejde. Jsme v mimořádném režimu a všichni pracují v nestandardních podmínkách. Učitelé by měli žákům poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu a snažit se je co nejvíce posouvat dál. Špatné známky v této situaci nic neřeší a my věříme, že si to školy uvědomují. Ostatně i doporučení pro školy v oblasti hodnocení žáků za druhé pololetí bude záhy k dispozici.

Celý rozhovor najdete zde: https://www.denik.cz/z_domova/namestek-skolniho-inspektora-andrys-ucitele-shovivavi-20200329.html

Související články na portálu Šance Dětem