Nadace Naše dítě zahájila osvětovou kampaň STOP! násilí na dětech

Datum publikace: 28. 11. 2019
Periodikum:
feedit.cz
V druhé polovině listopadu byla zahájena osvětová informační kampaň STOP! násilí na dětech Nadace Naše dítě. Cílem kampaně je upozornit na nevhodnost používání tělesných trestů jako výchovné metody, upozornit veřejnost na to, že týrání se většinou děje za zavřenými dveřmi domácností a že by nikdo z nás neměl být lhostejný ke svému okolí. Šířit myšlenku kampaně může každý.

Kampaň STOP! násilí na dětech navazuje na dlouholetou osvětovou činnost zakladatelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové. Stejně jako u jiných celospolečenských témat považují v Nadaci Naše dítě za důležité veřejnosti připomínat, že místo tělesných trestů lze děti vychovávat s láskou, respektem a porozuměním. "Kampaň STOP! násilí na dětech cílíme na širokou veřejnost, především rodiče, sousedské komunity, pedagogické pracovníky a podobně. Rádi bychom zdůraznili, že pokud kdokoliv z nás tuší, že dochází k násilí páchanému na dítěti, neměli bychom váhat věc oznámit buď na Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), nebo Policii České republiky," říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

Jeden ze sloganů kampaně zní: Děti se samy neubrání! Často ke svým trýznitelům paradoxně mají jakousi patologickou vazbu, někdy nazývanou také jako Stockholmský syndrom (týká se obecně vztahu trýznitel-oběť), kdy děti raději zůstávají s rodičem-tyranem, než aby přijaly vysvobození z ohrožujícího prostředí. Velká část obětí domácího násilí týrání tají, bojí se o něm mluvit, případně ho i zapírají, nebo tvrdí, že si trest zasloužili apod.

Trpělivost a láskyplná výchova místo facek

Jak je známo, děti potřebují bezpodmínečné a láskyplné přijetí. A kde jinde by se jim ho mělo dostat než ve vlastní rodině. Pokud dochází k týrání, dítěti mnohdy dlouho trvá, než vůbec pochopí, že skutečně je něco špatně. V prvotní fázi dítě nerozumí tomu, že v jiných rodinách se toto neděje a považuje bití, či jiný druh násilí za součást svého života. Pokud je však dítě dlouhodobě fyzicky či psychicky týráno, ztrácí postupně ve vlastním domově pocit bezpečí, cítí se nepřijímáno, nemá k nikomu z nejbližších lidí důvěru, může se cítit za situaci doma zodpovědné, mít výčitky, prožívat zmatek, úzkosti i deprese. Následky týrání mohou být u dětí skutečně fatální a ovlivnit jejich další psychosociální vývoj.

"Je prokázané, že dítě, které bylo vystavené násilí v rodině, ať už přímo nebo jako svědek, je významně poznamenáno v rovině prožívání i chování. Děti mohou následně trpět různými poruchami chování či emotivity, v adolescenci a dospělosti se mohou u týraných dětí vyvinout různé druhy závislostí, poruchy příjmu potravy a podobně, zhoršuje se prospěch ve škole i vztahy s vrstevníky. V dospělosti bývají výrazně ovlivněny i v oblasti navazování a udržování mezilidských vztahů, a to jak těch blízkých a důvěrných, tak i těch formálních, pracovních," říká Mgr. Kateřina Mrzenová, dětská terapeutka a speciální pedagožka.

Celý článek najdete zde: https://feedit.cz/2019/11/27/nadace-nase-dite-zahajila-osvetovou-kampan-stop-nasili-na-detech/

Související články na portálu Šance Dětem