Monopol matek ztrácí půdu. Otců a dětí se ale občas musí zastat Ústavní soud

Datum publikace: 21. 01. 2020
Periodikum:
idnes.cz
Časy, kdy otec po rozvodu mohl vidět své dítě maximálně jednou za čtrnáct dní, se pomalu mění. Redakce iDNES.cz se zaměřila na rozhodnutí Ústavního soudu, která ukazují, že soudnictví stále více dbá na práva obou rodičů - jak matky, tak i otce a také na názor dítěte. „Nastává evoluce rodinného práva,“ říkají odborníci.

Česko se již tradičně řadí k evropským státům, kde se manželé rozvádějí nejčastěji. Rozvodem končí přibližně polovina sňatků. Přitom svateb evidují statistiky do 60 tisíc ročně. Zhruba stejný počet párů pak zakládá rodinu včetně potomků takzvaně "bez papíru". A i ty se rozcházejí. Důsledkem je smutný fakt, že odluku rodičů si prožije bezmála 60 tisíc dětí za rok. Rozhodnutím soudu pak skončí v 90 procentech případů ve výlučné péči matky. Nicméně situace se mění a soudy podle odborníků stále více dbají na práva otců. Analýza iDNES.cz, která se zaměřila na rozhodnutí nejvyšší justiční instituce, Ústavního soudu (ÚS), ukazuje, že se situace mění a soudy stále více dbají na práva otců. Tato rozhodnutí jsou důležitá, protože podle ÚS se zpravidla nižší instance v dalších podobných případech řídí.

Rozvody velmi často provázejí rozepře a hádky rodičů, které zahlcují nižší soudy a protahují řízení. "Opatrovnická řízení nejsou často záležitostí měsíců, jak by tomu mělo být, ale jedná se o letité spory. Řízení zdržují i znalecké posudky, které se zabírají psychickým stavem rodičů, dětí a jejich vzájemnými vztahy. Znalci jsou přetížení a vypracovávání posudku může oddálit rozhodnutí i o půl roku," uvedla advokátka Alexandra Floriánová. Rodiče podávají rozsáhlé důkazy proti svému partnerovi a opakovaně navrhují předběžná opatření. "Rodiče po soudu chtějí, aby rozhodoval o všem, co se dítěte týká od školy, přes očkování až po značku jeho bot," potvrzuje advokátka Kateřina Zagorová.

Po neúspěchu u nižšího soudu se rodiče odvolávají a občas spor řeší ústavní stížností, i když nejsou příliš časté. Podle expertů většinou spor k Ústavnímu soudu dotáhne otec dítěte. To je třeba i případ muže, který chtěl své děti vídat i přes týden, a ne jen o víkendu jednou za dva týdny. Nižší soudy jeho žádost zamítly, podle Ústavního soudu je ale třeba vycházet z toho, že být spolu znamená pro rodiče a dítě jeden ze základních prvků rodinného života a v nejlepším zájmu dítěte je zpravidla péče a výchova ze strany obou rodičů.

"Provozní režim pracovního týdne je odlišný od víkendových či prázdninových dní a často přispívá k prohloubení vztahu a posílení vazby rodiče a dítěte, pokud spolu mohou trávit nejen volné dny, ale zažívat také rutinu všedních dní," konstatovali v rozhodnutí ústavní soudci, kteří tak dali zapravdu otci. Nebo další příklad. Se svým dítětem, které bylo v péči matky, se chtěl otec sejít na Štědrý den, což mu bylo soudem zapovězeno. Syna mohl vídat o sudých víkendech a každý sudý rok od 26. do 28. prosince. I jemu dal Ústavní soud zapravdu s tím, že je důležité, aby měli oba rodiče možnost s dětmi trávit svátky a prázdniny. Takové verdikty pomohou do budoucna, protože ovlivní podobné případy už u nižších soudů a rodiče se nebudou již muset obracet na ÚS, což řízení jen prodlužuje a prodražuje.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-nalezy-prava-otcu-prava-ditete-rozvody-rodice.A200102_163010_domaci_kuce