Ministerstvo chystá individuální výchovný plán pro problémové žáky

Datum publikace: 29. 08. 2011
Periodikum:
Prima TV
Školy si často neví rady se zlobivými žáky. Pohlavky se dávat nesmí a poznámky nestačí. Školy by proto v budoucnu měly proti agresivním dětem dostat novou zbraň, a to možnost podepsat smlouvu s rodiči.

Moderátor:
Jak bude systém fungovat, na to se zeptáme dnešního hosta, je jím Ladislav Němec, náměstek ministra školství. Pane náměstku, pojďme říct, jak jsou vůbec čeští žáci agresivní a případně co konkrétně, čeho se dopouštějí?

Ladislav Němec, náměstek ministra školství:
Mohu začít v podstatě trošku obecněji. Vy jste naznačila, paní redaktorko, smlouvy s rodiči. To byl pracovní název. Definitivní název celého toho dokumentu a celého toho procesu se jmenuje individuální výchovný plán. Když se budeme bavit o těch konkrétních věcech, tak jsou to neplnění školních povinností, nenošení pomůcek, bez domácí přípravy, záškoláctví, agresivita, násilí, šikana, kyberšikana. V tom dokumentu, který my vlastně připravujeme, tak tam je celá řada těch negativních jevů, které se nám v poslední době ve školách objevují.

Moderátor:
Dobrá. Pojďme tedy konkrétně. Jak to bude v praxi fungovat?

Ladislav Němec, náměstek ministra školství:
Připravujeme vlastně pilotní projekt, který se jmenuje individuální výchovný plán, tím pracovním názvem smlouvy s rodiči, kde vlastně 35 škol, které se přihlásily do tohoto projektu a mají nějaké problémové žáky nebo problémové oblasti, kterým by se chtěli v rámci těch individuálních výchovných plánů věnovat, tak ti do tohoto procesu vstupovali už v době přípravy. Samozřejmě se tomu věnovala celá řada odborníků a připravili v podstatě dokumenty, které tady těch 35 pilotních škol dostane k dispozici. Je to v podstatě takový individuální výchovný plán, kde se zaváže žák, rodiče, škola, popřípadě ještě další instituce, které do toho mohou vstoupit, třeba pedagogicko-psychologická poradna na tom, jakým způsobem řešit tady ty negativní jevy u toho daného žáka.

Moderátor:
Co konkrétně bude v tom plánu nebo v té smlouvě uvedeno? Budou tam třeba nějaké sankce pro rodiče a podobně?

Ladislav Němec, náměstek ministra školství:
Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou smlouvu, tak bychom chtěli, aby ten proces přijali hlavně rodiče, žáci, aby si uvědomili, že škola je od toho, jako instituce, která by měla vzdělávat a oni by měli nějakým způsobem se do toho procesu zapojit a svoje negativa nějakým způsobem eliminovat. Takže jako sankce, jako takové ze zákona v podstatě možné nejsou.

Moderátor:
Dítko bude zlobit při hodině, vyrušovat, opakovaně. Co bude v té smlouvě teda uvedeno?

Ladislav Němec, náměstek ministra školství:
V té smlouvě bude uvedeno to, že rodiče akceptují to, že žák zlobí. Žák si uvědomí, že zlobí. Bude doporučeno, jakým způsobem eliminovat tady tato rizika, nastaví se individuální výchovný plán, doporučení rodičům, jakým způsobem přistupovat třeba k přípravě na výuku. Jakým způsobem působit na to dítě, aby nevyrušovalo v hodinách a podobně. A to se bude vyhodnocovat v pravidelných intervalech, které nastavíme v rámci toho pilotu.

Moderátor:
Kdy by tento systém mohl začít fungovat pro ostatní školy?

Ladislav Němec, náměstek ministra školství:
Pokud se to podaří, tak v podstatě tady tento dokument bychom mohli vydat jako metodický dokument pro ostatní školy, kde tady problémy, problémoví žáci jsou, už od 1. září 2012.

Moderátor:
Tak to říká Ladislav Němec, náměstek ministra školství. Děkuji za návštěvu.

Ladislav Němec, náměstek ministra školství:
Na shledanou.

Moderátor:
S vámi diváky se loučím a brzo na viděnou.


Rozhovor můžete shlédnout na: http://www.iprima.cz/

 

> další zprávy z médií