Máme ve školce dítě s postižením

Datum publikace: 30. 11. 2011
Periodikum:
rodina.cz
Integrovat mezi zdravé vrstevníky v mateřské škole děti s fyzickým, smyslovým či mentálním postižením je přínosné jak pro dítě samo, tak pro ostatní děti ve třídě.

Pro učitele je však tato situace velmi náročná. Některým učitelům chybějí teoretické znalosti, odborná podpora a ohodnocení ze strany vedení, kolegů, ale i širší veřejnosti. Nejčastěji bývají do mateřských škol integrované děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami vývoje řeči, děti s lehkým či středně těžkým mentálním postižením, poruchami autistického spektra (PAS), děti se zrakovým a sluchovým postižením. V bezbariérových školkách jsou v kolektivu zdravých dětí také děti s tělesným postižením. PAS – mnohdy nečekaný problém. Podle zkušeností speciální pedagožky Lady Chaloupkové, metodičky osobní asistence občanského sdružení Rytmus, bývá v praxi největší problém v integraci dětí s PAS. "Učitelkám velmi často chybějí teoretické znalosti o tomto druhu postižení. Setkávám se s tím, že pedagožky nejednou přípravu na integraci takového dítěte podcení," vysvětluje metodička. Mnohem snazší bývá začlenění dětí s lehčím mentálním handicapem.

Děti s Downovým syndromem například velmi pozitivně vnímají vlídný a laskavý individuální přístup, vcelku předvídatelně reagují, jsou schopné snáze navázat vztah, a cítí-li se v bezpečí, nemívají velký problém s přizpůsobivostí. Reakce malých autistů však bývají odlišné, jak upozorňuje Lada Chaloupková, každé dítě s touto poruchou je jiné. Mnohé učitelky podle ní mají zkreslenou představu o projevech autistických poruch – často se například domnívají, že autista je ten, kdo vůbec nekomunikuje. "Tyto děti potřebují pevnou strukturu dne, protože se jinak ‚ztrácejí‘," říká odbornice. Potřebují jednotlivé činnosti, které v průběhu dne ve školce následují, rozfázovat a přehledně označit, aby se v nich mohly orientovat, aby věděly, co je kdy čeká. "Pomůcky k tomu vhodné jsou využitelné pro všechny děti – například denní kalendáře, kde je zaznamenána struktura dne pomocí piktogramů podle jednotlivých činností, ze kterých je pobyt ve školce složený. Když činnost skončí, dají děti symbol z kalendáře do košíku nebo krabičky a tak přesně vědí, co je daný den ještě čeká.

Chlapci a děvčátka s PAS potřebují rozčlenění dne a úkolů detailnější, ale základní orientační body pomáhají všem." Pro děti s PAS bývá společná obtížná přizpůsobivost vůči změnám v pravidelném programu mateřské školy. Zatímco například návštěvu dětského divadla všechny ostatní handicapované děti zpravidla vítají, pro autisty je to problém. V podobných situacích je důležitá spolupráce s rodiči, aby doma i ve školce dítě na změnu pravidelného režimu předem připravovali. Předem upozornit ostatní děti? Jak kdy… "Pokud má do třídy přijít dítě s viditelným fyzickým handicapem, například na vozíku, nebo se smyslovým postižením, je samozřejmě vhodné, je-li na to čas, ostatní chlapce a holčičky na jeho příchod připravit, můžeme je upozornit, že s dítětem přijde i osobní asistent.

Celé znění článku nalezente na: https://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=8574

 

> další zprávy z médií