Má škola právo posílat nemocné dítě pro omluvenku k lékaři?

Datum publikace: 21. 02. 2020
Periodikum:
rodicevitani.cz
Českem proletěla chřipková epidemie, v některých školách kvůli ní odložili předávání pololetního vysvědčení, jinde raději zavřeli. Rodiče píší omluvenky a mnohdy kvůli nim tahají nemocné děti k lékaři. Mají školy právo po nich něco takového chtít? A mají lékaři povinnost omluvenky psát?

„Zrovna řeším, co mám dělat, když s dětmi při běžných virózách nechodím – a ani nechci začít chodit – k doktorce, a ve škole nám řekli, že při absenci déle než tři dny je potřeba omluvenka od lékaře,“ stěžuje si Milena Šumanová z Prahy 6. Jelikož je matkou prvňačky, která ve škole chybí poprvé, je takový přístup školy zbytečně přísný. Zdravý rozum velí, že nemocné dítě má ležet v posteli, a nikoli běhat k lékaři pro omluvenku, a lékař má léčit, a nikoli razítkovat žákovské. Není tomu tak vždy, ale v tomto případě je zdravý rozum dokonce v souladu s legislativou: Dle §50 školského zákona omlouvá nepřítomnost žáka vždy jeho zákonný zástupce, a to do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti (osobně, telefonicky nebo emailem). Potvrzení od lékaře smí škola vyžadovat jen v případě, kdy je nepřítomnost delší než tři dny, a škola k tomu navíc má nějaký zvláštní důvod – zejména pokud má učitel podezření, že rodiče omlouvají i neodůvodněnou nepřítomnost.

Podrobněji se o tom zmiňuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které vydalo ministerstvo školství v roce 2010. V jeho příloze č. 11 Záškoláctví se uvádí: „Přesáhne-li nepřítomnost žáka ve škole tři dny, může škola požadovat, považuje-li to za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci příslušným praktickým lékařem žáka, popř. ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem. … Ve výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání povinné školní docházky), může škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, popř. příslušného praktického lékaře nebo klinického psychologa, i v případě nepřítomnosti kratší než tři dny.“

Formu omluvenek stanovuje školní řád

Tak zní doporučení ministerstva, konkrétní postup už je na školách. „Závisí na každé škole, jak si nastaví podmínky pro omlouvání ve svém školním řádu,“ říká mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová. Školní řád by každá škola měla mít k dispozici na svém webu. A může potom vyžadovat jen to, co je v něm uvedené. Například ve školním řádu ZŠ Brozany nad Ohří se píše: Škola může požadovat pro omluvu nepřítomnosti přesahující 3 dny školního vyučování potvrzení od lékaře. V odůvodněných individuálních případech může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti kratšího trvání.

Jenže tady nastává problém: školní řád nemůže ukládat povinnosti třetí osobě – třeba lékaři. Teoreticky tedy může nastat paradoxní situace, kdy s dítětem v horečce dojdete k doktorovi a ten omluvenku odmítne potvrdit, protože neexistuje předpis, který by mu to přikazoval. Někteří lékaři už si cedulku „Omluvenky nepíšeme!“ dokonce přilepili na dveře, jiní potvrzení nemoci zpoplatnili. Právní kancelář České lékařské komory k tomu před lety vydala prohlášení, v němž mimo jiné stojí: „Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech.“

Celý článek najdete zde: https://www.rodicevitani.cz/rodina-a-skola/prava-a-povinnosti/ma-skola-pravo-hnat-nemocne-dite-pro-omluvenku-k-lekari-pokud-to-neni-zaskolak-tak-by-nemela/

Související články na portálu Šance Dětem