Kontakt s biologickou rodinou je pro všechny děti důležitý

Datum publikace: 22. 12. 2021
Periodikum:
novinky.cz
Děti, které u nás žijí v dětských domovech nebo v pěstounské péči, často vůbec nejsou v kontaktu se svou biologickou rodinou. Jak ale dokládají výzkumy a zkušenosti, je to naprosto zásadní pro jejich identitu a sebehodnotu a také pro budoucí život. Na Slovensku se kontakt dětí v ústavní péči s biologickou rodinou stává běžnou praxí, u nás samozřejmostí zatím není. O tom, proč tomu tak je, jsme si povídali se slovenskou sociální pracovnicí Dankou Pukancovou.

Je časté, že se děti v ústavní péči vídají se svými rodiči nebo rodinnými příslušníky?

Nemám zmapovanou situaci v Čechách, ale můžu to odhadnout na základě rozhovorů s kolegy u vás. Na Slovensku se situace za posledních 20 let velmi posunula. Před 20 lety bylo v kontaktu s biologickou rodinou asi 10 % dětí, které vyrůstaly v ústavní péči, nyní je to téměř 50 %. Myslím, že v Čechách to bude kolem těch 10 %, nemám přesné statistiky, je to spíš můj odhad z praxe.

Čím to, že jsou rozdíly mezi praxí na Slovensku a u nás tak výrazné?

Rozdíl je v tom, že na Slovensku už odborníci rozumějí tomu, proč je kontakt s biologickou rodinou důležitý. V Čechách se ještě setkávám s tím, že lidé, kteří pracují s dětmi, tomu ne vždy věří. Zákony máme velmi podobné, zádrhel v České republice je ale v tom, že dětské domovy stále patří pod ministerstvo školství. Často tak nevnímají sociální aspekt, který je velmi zásadní. Soustřeďují se spíše na vzdělávání. Na Slovensku spadá problematika ústavní péče pod ministerstvo práce a sociálních věcí.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/danka-pukancova-kontakt-s-biologickou-rodinou-je-pro-vsechny-deti-dulezity-40380691

ruce