Konec kojeneckých ústavů?

Datum publikace: 25. 08. 2011
Periodikum:
Česká televize
Do konce roku 2013 zmizí z Česka všechny kojenecké ústavy. Trend, který sledují ve všech vyspělých zemí. Děti, o které se nemohou nebo nechtějí postarat rodiče, nepatří do ústavů, ale do náhradního rodinného prostředí.

Na první pohled to vypadá jako dobrá zpráva. Stihne ale stát za 2,5 roku vybudovat alternativní systém a najít dost kvalitních pěstounů speciálně vyškolených pro péči o ty nejmenší děti? Hostem ve studiu je Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dálkových systému Ministerstva práce a sociálních věcí, dobrý večer.

Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Moderátor:
A do Brna zdravím ředitelku tamního Dětského centra Evu Pilátovou, hezký večer.

Eva Pilátová, ředitelka, Dětské centrum Brno, Brno:
Dobrý večer.

Moderátor:
Tak, pane řediteli, opravdu nebude 1. ledna 2014 v ČR jeden ani jeden jediný kojenecký ústav?

Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Naším záměrem je skutečně, aby od 1. ledna roku 2014 byla taková právní úprava, která zamezí umísťování dětí do 3 let do ústavní péče. Ten hlavní, který vyslalo dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí zní - chceme vybudovat takové alternativy, aby toto opatření bylo možné. Tzn., chceme vybudovat takovou síť alternativních služeb, podpory rodiny a náhradní rodinné péče, abychom k tomuto kroku mohli, k tomuto datu přistoupit.

Moderátor:
A co když se prostě nějaké dítě náhradní rodinné prostředí nenajde? To si je budou brát potom domů úředníci ministerstva třeba?

Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Tak já musím říct, že tím prvním opatřením je taková podpora, aby děti mohly zůstat ve své rodině. Protože i z dnešních kojeneckých ústavů...

Moderátor:
Ale všichni víme, že to co se ne vždycky daří, já mluvím samozřejmě už o těch krajních variantách, mezních situacích.

Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Nicméně většina dětí odchází do rodinného prostředí z kojeneckých ústavů. Samozřejmě tou další alternativou...

Moderátor:
Co když nebude kojenecký ústav a zároveň se pro nějaké dítě nepodaří najít pěstouna? Co se potom s takovým dítětem bude dít, pokud tady nebude ani jeden kojenecký ústav?

Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Taková situace nemůže nastat. Prostě pak nemůžeme, v tom případě bychom nemohli přistoupit k tomu opatření, že by nebyly pobytové služby. Nicméně, jak jsem řekl, naším cílem je, abychom ty alternativy vytvořili.

Moderátor:
Paní ředitelko, souhlasíte s tím, že taková situace nemůže nastat? Že by se pro nějaké dítě nepodařilo sehnat pěstouna?

Eva Pilátová, ředitelka, Dětské centrum Brno, Brno:
Tak s tímto názorem absolutně ze svých zkušeností souhlasit nemůžu. Protože v současné době, když hledáme pěstouny pro dítě, tak nám to trvá třeba i několik měsíců. A pořád jsou děti, o které, z hlediska žadatelů, jak již pěstounů nebo adoptivních rodičů, není žádný zájem. Není žádným tajemstvím, že jsou to děti romského etnika, jsou to děti zdravotně postižené atd.

Moderátor:
Takže podle vás je chyba rušit kojenecké ústavy?

Eva Pilátová, ředitelka, Dětské centrum Brno, Brno:
Já samozřejmě netvrdím, že pobyt dítěte v kojeneckém ústavu je pro něj to nejlepší. Samozřejmě rodina je vždycky prioritní, ale myslím si, že u nás prostě je určité procento dětí, které tu naši pomoc po určitou dobu potřebuje.

Celé znění příspěvku naleznete na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/211411000370825/

> další zprávy z médií

Tři páry rukou s domečkem