Jak rozvíjet nadané děti nejen v předškolním věku?

Datum publikace: 15. 04. 2021
Periodikum:
motherclub.cz
Každý rodič je pyšný na své dítě ať je jakékoliv a připadá mu nejkrásnější, nejlepší a nejchytřejší na celém světě. Co když ale opravdu máte pocit, že toho vaše dítě umí daleko víc než ostatní děti v jeho věku, že je nějak až podezřele napřed? Zdá se vám vaše dítě mimořádně nadané a jiné než jeho vrstevníci? Jak poznáme nadané dítě a co pro něj můžeme udělat? Speciální pedagožka a pracovnice pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Jana Lepková má s nadanými dětmi své zkušenosti. V rozhovoru osvětluje tuto problematiku a radí rodičům, jak talent u dětí správně podporovat a rozvíjet.

Jak poznat nadané dítě? Existuje nějaká spolehlivá definice?

K nadání existuje celá řada definicí. V zásadě však za nadaného považujeme takového jedince, který v nějaké oblasti lidské činnosti dosahuje nadprůměrných výsledků ve srovnání s většinou. Původní Marlandova definice také připomíná, že aby takový jedinec mohl opravdu chvályhodných výsledků dosáhnout, potřebuje podporu od svého okolí. Obecně se vymezuje několik základních oblastí, kde jedinec může disponovat výbornými schopnosti.

Jsou to obecné rozumové schopnosti, schopnosti ve specifické vědecké oblasti, kreativní schopnosti a umělecké schopnosti, pohybové a sportovní schopnosti a vůdcovské, leaderovské schopnosti, které souvisejí také se sociální inteligencí. Dítě i dospělý mohou vynikat jenom v jedné z oblasti schopností, nebo ve dvou i více oblastech. To potom hovoříme o multipotencialitě. Některé schopnosti se prolínají přirozeně, např. pro tanec i sport je zapotřebí pohybové a rytmické nadání, vědec se neobejde i bez obecných logických schopností.

Odkdy se to vlastně pozná, že je dítě mimořádně nadané?

Mimořádné nadání dítěte lze ve většině případů vystopovat již v předškolním věku. V tomto věku se často manifestují obecné rozumové schopnosti. Přestože k užívání inteligenčních testů je v tomto věku ještě třeba určité obezřetnosti, nadané děti se už projevují řadou osobnostních charakteristik. Rozumově nadané děti často v brzkém věku jeví zájem o symboly a různá symbolická vyjádření. Mohou to být dopravní značky, vlajky, značky různého zboží. K symbolům mají blízko znaky, číslice a písmenka. Praxe ukazuje, že řada mimořádně nadaných dětí si dokáže velmi brzy osvojit dovednost číst, a to tak, že je k tomu vlastně ani nikdo nevede. Někteří rodiče jsou sami překvapeni, jak se děti naučí číst.

Děti si totiž osvojí dovednost čtení vlastní „analytickou“ schopností. Známe případ, kdy např. předškoláčkovi babička předčítala příběhy a on chtěl, aby mu ukazovala při tom prstem místa, kde čte. Takto si spojil slyšené s psaným vlastním způsobem. Jiné děti mají zase jiné způsoby, díky kterým se naučí samy číst. Schopnost časného čtení je pro nadané děti často typická, nemůžeme se však na ni upnout stoprocentně.

Celý rozhovor najdete zde: https://motherclub.cz/jak-rozvijet-nadane-deti-nejen-v-predskolnim-veku-radi-specialni-pedagozka/

Související články:
Dívka si píše