Jak posílit ochranu dětí

Datum publikace: 29. 11. 2011
Periodikum:
Radiožurnál
Odborníci se shodují, že případ, kdy rodiče drželi své malé děti celou dobu od jejich narození v bytě, je výjimečný. Dokládá ale, že ve zdejším systému péče o děti zeje mezera, kvůli níž mohou některé z nich vyrůstat ve skutečně zvláštních podmínkách.

Jak uvedla Mladá fronta DNES, policisté, kteří v jisté věci navštívili jednu pražskou domácnost, zjistili, že dotyční rodiče drželi své malé děti celou dobu od jejich narození v bytě. Tříletý syn a jedenapůlletá dcera se prý ani jednou nedostali ven, neměli žádné hračky, a i když děti nebyly ve špatném fyzickém stavu, trpěly duševní deprivací. Na základě soudního rozhodnutí už byly děti předány do náhradní péče, jejich rodiče jsou ve vazbě a jsou obviněni z týrání svěřené osoby. Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Hany Cabrnochové jsem se zeptal, zda podle ní ukázal tento případ na nějakou chybu v systému péče o děti.

Hana CABRNOCHOVÁ, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů:
Tak já bych předně chtěla říct, že určitě to vnímáme jako selhání péče rodičů, jakkoliv se jim to třeba možná i nelíbí, já musím říct, že u nás se vede hodně velká diskuse o tom, zda má být v České republice registrace u dětského lékaře povinná nebo ne. My jsme chtěli i vyhovět připomínkám rodičů, kteří říkají, že u nás je očkování povinné, že jim nevadí vakcíny jako takové, ale že jim vadí povinnost, tak i v případě povinné nebo nepovinné registrace jsme chtěli ponechat tu dobrovolnost, ale minimálně bychom rádi, aby u nás byla určitá vymahatelnost preventivních prohlídek. Je třeba vysvětlit, že očkování je povinné, dětský lékař má možnost jaksi dohledat ty děti nebo snažit se je opakovaně /nesrozumitelné/, kteří se na očkování nedostaví, ale jestliže někdo nepřijde na preventivní prohlídku, tu možnost nemáme. A úplně nejhorší situace je v případě, že někdo se vůbec u dětského lékaře nezaregistruje. Tady byla ponechána svoboda rodičům možnost zvolit si svého dětského lékaře, ke kterému mají důvěru, zdravotní pojištění v České republice umožňuje všem dětem, aby měly zdarma preventivní prohlídky u dětského lékaře, proto mi připadá naprosto nepochopitelné, že celý tento servis někteří rodiče se rozhodnout, rozhodnou nevyužít, a teď je otázka, jaké nástroje vlastně my můžeme v tomto případě uplatnit.

Jan BUMBA, moderátor:
A myslíte, promiňte, že vám do toho skočím, ale jak si z takového možná až filozofického hlediska, je tady v nějakém konfliktu to, zda má být tedy povinna registrace, povinné prohlídky a tak dále na jedné straně, na straně druhé možnost svobodné osobní volby rodičů?

Hana CABRNOCHOVÁ, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů:
Já se domnívám, že ta situace v České republice byla v případě rozhodnutí, zda chodit či nechodit k dětskému lékaři ponechána na dobrovolnosti rodičů, ale na druhou stranu se domnívám, že v oblasti preventivní péče bychom určitě byli rádi, aby tady určitá vymahatelná povinnost z hlediska řádné péče rodičů o děti byla a díky této povinnosti by de facto byla vymahatelná i ta registrace, to znamená, že, jestliže dítě má mít preventivní prohlídky, tak musí mít svého dětského lékaře, a k té registraci pak se rodiče mohou svobodně rozhodnout neb pouze díky této registraci splní to, že budou na ty preventivní prohlídky chodit.

Jan BUMBA, moderátor:
Jak to je teď, jak teď mluví zákon, jaké povinnosti mají rodiče vůči svým dětem ohledně zajištění lékařské péče?

Hana CABRNOCHOVÁ, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů:
Já bych ještě chtěla jenom doplnit, že v tomto smyslu jsme i navrhovali změnu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, aby určitá vymahatelnost té preventivní péče v případě dětí tady byla, protože se domníváme, že dítě má nárok na to, aby ty preventivní prohlídky mělo a měli bychom se snažit ovlivnit aspoň takto nepřímo rodiče, aby tedy si našli toho registrujícího lékaře a na ty preventivní prohlídky chodili. Nyní je to tak, že v podstatě ze zákona povinné je pouze očkování, které je nejfrekventnější právě u těch nejmenších dětí, ale zase je vymahatelné pouze u těch dětí, které budou mít svého registrujícího lékaře. V praxi to znamená, že když si pediatr zaregistruje dítě, dítě se nedostaví na očkování, může podnikat určité kroky, aby jaksi tuto povinnost vymáhala, aby vůbec věděl, v jakém stavu je to dítě a jak je poskytována péče rodiče k tomuto dítěti. Jestliže se to ale týká pouze preventivní péče prohlídek, tak jestliže se nám pacienti na základě pozvání na preventivní prohlídku nedostaví, tak prakticky nemáme žádný nástroj k tomu, abychom tuto preventivní péči vymáhali.

Jan BUMBA, moderátor:
A ještě prosím z jednoho úhlu, pokud by lékař získal informace o tom, že dítě vyrůstá v nějakých nestandardních podmínkách, co by s tím mohlo nebo nemusel dělat?

Hana CABRNOCHOVÁ, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů:
On se má obrátit potom, jestliže takové podezření má, na orgány činné v tomto smyslu, to znamená, je to orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je spádově vždycky na těch příslušných úřadech spadající podle místa bydliště, kde už jsou sociální pracovníci, kteří pomáhají potom tuto situaci řešit, to znamená, jestliže lékař má podezření ze zanedbání péče o dítě, tak v tu chvíli už má určité nástroje nebo ví, jaké kroky má učinit, problém ovšem tady v tomto případě stojí v tom, že tyto děti neměly žádného lékaře, to znamená, prakticky ani žádná oznamovací povinnost nemohla být uplatněna, my vlastně si povídáme o tom, zda má být ze zákona povinná registrace v České republice, nebo nikoliv. V České republice, i když je zatím nepovinná, my víme podle dat zdravotních pojišťoven, máme více než 98 procent, možná 99 procent, nevím úplně nejčerstvější data registrovaných dětí, to znamená, prakticky každé dítě v České republice má svého dětského lékaře, ty výjimečné případy mohou být dány i pobytem například v lůžkových zařízeních, že to dítě se ještě nestihlo zaregistrovat u lékaře nebo to jsou děti v kojeneckých ústavech, které nemají svého registrujícího lékaře ...

Jan BUMBA, moderátor:
A pak to jsou ty úplně extrémně případy, jako třeba tento?

Hana CABRNOCHOVÁ, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů:
Přesně tak. Tento případ já považuji za naprosto výjimečný a rozpoutal diskusi, která už je vedená nějakou dobu na téma, zda má být v České republice povinná nebo nepovinná registrace. My víme o tom, že v některých zemích povinná je, přesto se tam nepodařilo dosáhnout vyšší proregistrovanosti, než jakou máme v České republice i při té "nepovinnosti". Je to možná dáno i tím velmi dobrým systémem spolupráce mezi porodnicemi a dětskými lékaři, že děti, které se narodí v porodnici, tak automaticky neonatolog už nikdy označujeme jméno registrujícího lékaře nebo rodiče poučí, že mají do dvou dnů v souladu s metodickým pokynem kontaktovat registrujícího pediatra, a rodiče toho využívají, protože to nepředstavitelné porovnání s jinými zeměmi, tento servis je tady naprosto zdarma. A já absolutně nerozumím tomu, proč se někteří rodiče rozhodli jaksi tento servis svému dítě neposkytnou, protože pochopitelně hrozí velmi vážné poškození dětí.

Jan BUMBA, moderátor:
Říká Hana Cabrnochová z Odborné společnosti praktických dětských lékařů. Na telefonní lince je teď předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Dobrý den.

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:
Pamatujete nějaký podobný nebo aspoň částečně srovnatelný případ ze své praxe?

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
No, to opravdu nepamatuji, já si myslím, že tak snad skutečně je to první případ, kdy by tak dlouho tady žily děti, které nejen, že nejsou registrovány u lékaře, ale nemají ani rodný list a nejsou registrovaný ani na matrice. Protože tady ještě bylo porušeno, tedy porušena povinnost jaksi oznámit, ohlásit narození každého dítěte, což tedy ukládá zákon o matrikách, a buďto musí jaksi učinit ten, kdo je u porodu, anebo rodiče, pokud rodí někde doma.

Jan BUMBA, moderátor:
Rodiče těch dětí je údajně chtěli nějak chránit před zlým okolním světem, co by za tím mohlo být, nějaká zvláštní hyperprotektivita?

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
No, já si myslím, že tady už by člověk musel pochybovat o jejich tedy jaksi zdravém rozumu, ale že zřejmě tam budou přibraný i znalecký posudky, tam jde o to, že i ty děti byly vlastně izolovaný před celým světem, takže pokud tam skutečně bylo zahájeno nějaké řízení, nebo šetření ohledně týrání a zanedbání péče, tak si myslím, že je to zcela na místě, všechny děti potřebují samozřejmě ke svému rozvoji dostatek podnětů a ne být zavřené někde v bytě, nevycházet ven a dokonce skutečně tady to je velmi jaksi závažné, to, že nejsou registrované ty děti na matrice, protože pokud by je někdo, já nevím, jaksi usmrtil nebo podobně, no, tak se o tom nikdo vůbec nedozví.

Jan BUMBA, moderátor:
Já vím, že tenhle případ nebo jsem si vědom toho, že je naprosto ojedinělý, výjimečný, ale dá se nějak šířeji říct, jestli se třeba do péče vašeho fondu dostávají děti, jejichž rodiče jsou třeba vedeni nějakými dobrými úmysly, chtějí pro své děti to nejlepší, ale vymkne se jim to z rukou.

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak to se nějak na takový případ nevzpomínám. Já ještě bych pochopila, že někteří rodiče odmítají očkování, protože skutečně o tom se vede debata, někdy má očkování i třeba trvalé následky negativní, ale preventivně, ty preventivní kontroly u lékaře by v každém případě měly být povinné a já myslím, že řádný rodič s dítětem k lékaři dochází na ty kontroly, zejména s malým dítětem, kde jsou ty kontroly stanovené poměrně velmi často, a také je velká škoda, že se tady vlastně zrušila ta zdravotní péče ve školách, kde vlastně ty děti, jejichž rodiče byli jaksi laxní nebo poskytovali dětem dostatečnou péče, tak i se je podařilo jaksi odhalit právě při té, při těch zdravotních prohlídkách ve školách, to byly třeba děti zanedbávané, týrané, podvyživené a podobně.

Jan BUMBA, moderátor:
A teď to víc záleží na těch rodičích samotných?

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Bohužel, tady ta svoboda se velmi těžce podepisuje na dětech rodičů, kteří nejsou zodpovědní a my třeba jsme se už tedy asi 8 let snažíme prosadit takový ten projekt zdravotních pojišťoven, kde by se velmi snadno pomocí počítačového systému dalo zjistit, které děti, pokud jsou teda vůbec registrované na matrice, samozřejmě nechodí na ty preventivní kontroly ...

Jan BUMBA, moderátor:
Tak třeba teď přijde nějaká změna, třeba i v souvislosti s tímto případem. Děkujeme za rozhovor. Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Díky, na shledanou.

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Na shledanou.

Reportáž naleznete na: www.rozhlas.cz

 

> další zprávy z médií