Inspekce na školách mají zjistit, zda děti Romů patří ''do zvláštní''

Datum publikace: 24. 09. 2011
Periodikum:
Mladá fronta Dnes
Vláda tento týden schválila strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Ta má kromě jiného změnit vzdělávání romských dětí.

Neměly by už končit ve "zvláštních školách" jen proto, že je to zaběhlá praxe. Ministr školství Josef Dobeš chce rozjet "šťáry" na školách, které dříve nesly označení zvláštní. Školní inspektoři mají za úkol zjistit, zda v tamních třídách nesedí žáci, kteří nemají mentální postižení. Tuto praxi kritizoval Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

"Už při loňských prověrkách Česká školní inspekce spolu s romským aktivistou zjistila, že 27 % dětí je v těchto školách zařazeno špatně. Těmto zařízením jsme sebrali peníze. Od letošního září už na to máme konečně vyhlášku, která říká, že bez diagnózy mentální retardace není možné děti umístit mimo hlavní vzdělávací proud," říká ministr Dobeš.

Plánované kontroly se učitelům těchto škol, speciálním pedagogům, nelíbí. "Je to politická záležitost a obávám se, že si škodíme zevnitř. Mentální postižení začíná pod IQ 69. U hraničních případů je žádoucí brát v potaz i prostředí, v němž dítě vyrůstá a které ho mnohdy handicapuje. V běžné škole pak zažívá neúspěch a vzdělání si znechutí," míní předseda Asociace speciálních škol Jiří Pilař.

Eva Bendelová, zástupkyně ředitele pro speciální školství školy v Trmicích u Ústí nad Labem, se dušuje, že u nich není jediný žák, kterého by k takovému typu školy nepředurčilo mentální postižení.

"Každé dítě projde pedagogicko-psychologickou poradnou. Experti dokážou odlišit, co je sociální zaostalost a co mentální defekt. Rodiče kolikrát prosí, ať jejich děti vezmu, ale já to bez diagnózy neudělám," říká pedagožka ze Střední a základní školy v Trmicích. Podle ní děti kromě mentálního postižení znevýhodňuje život v přecpaných bytech, kde nelze psát domácí úkoly, špatná výživa, hygiena, nezaměstnaní nebo dokonce drogově závislí rodiče. I ředitel Praktické a speciální základní školy v Praze-Krči Milan Záruba tvrdí, že žádný z jeho žáků by v běžné škole neobstál. Ministr Dobeš připouští, že věc nemá jednoduché řešení. Zejména romská komunita často tlačí na to, aby děti chodily právě do bývalých zvláštních škol, stejně jako generace rodičů a prarodičů.

"Školy by dítě bez mentálního postižení neměly přijmout. Pak ale hrozí, že nebude chodit do školy vůbec. Takže si kladu otázku, co je větší zlo," přiznává Dobeš.

Celé znění článku naleznete na: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp

 

> další zprávy z médií