Hostitelská péče: Jak se liší od pěstounské péče a pro koho je vhodná?

Datum publikace: 23. 01. 2020
Periodikum:
motherclub.cz
Hostitelská péče má jiný průběh i pravidla než pěstounská péče. Mnohdy však dokáže dětem z dětských domovů velmi pomoci a poskytnout jim potřebné zázemí a lásku.

Výhody hostitelské péče pro dítě

Děti vyrůstající v dětských domovech mohou navštěvovat rodinu hostitelů o víkendech nebo během prázdnin. Ačkoliv hostitelská péče není formou péče náhradní, dětem moc pomáhá, poskytuje jim stabilní zázemí a radostné chvíle, nové zkušenosti a možnost utužovat mezilidské vztahy. Dítě může zažít rodinnou oslavu vánočních svátků nebo atmosféru letních prázdnin. Účelem je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah a zjistit, jak funguje běžná rodina. Pokud obě strany souhlasí, může dítě po opuštění dětského domova zůstat s hostitelskou rodinu v kontaktu.

Hlavní rozdíly mezi pěstounskou a hostitelskou péčí

Děti v pěstounské péči žijí u nové rodiny dlouhodobě, a pokud je to možné, setrvávají tam až do jejich zletilosti. Abyste mohli dítě do pěstounské péče získat, musí vaši žádost schválit nejprve soud. Pěstouni dostávají odměnu a měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jehož výše závisí na věku dítěte. V rodině hostitelů bývá dítě jen krátkodobě a veškeré výdaje jsou čistě na členech hostitelské rodiny.

Hostitelská péče je ideální pro starší školáky

K hostitelům se mohou dostat pouze děti, které jsou schopné tuto změnu pochopit a přijmout. Většinou se jedná o děti, které nemají velkou šanci na návrat do své vlastní rodiny ani na adopci. Bývají to děti staršího školního věku, kterým je více než 10 let. Menší děti většinou nepochopí nutnost vrátit se po víkendu zpět do dětského domova. Velmi často se do hostitelských rodin posílají děti z velkých sourozeneckých skupin nebo majoritního etnika, aby zde měli schopnost projevit svou individualitu a odpočinout si od sourozenců a dalších dětí, se kterými jsou neustále v kontaktu.

Kdo se může stát hostitelem?

Chtěli byste děti z dětských domovů na víkend? Stačí splnit pár podmínek a získáte šanci stát se hostitelem. O hostitelskou péči mají většinou zájem rodiny s menšími dětmi, které však mohou zajistit zázemí ještě dalšímu dítěti. Bývají to i mladí lidé, kteří své vlastní děti nemají nebo naopak starší páry, jejichž děti už jsou samostatné.

Důležité prověřování hostitelů

I když není hostitelská péče přesně ukotvená v zákoně a nemá zcela jasně dané podmínky, každý zájemce musí projít určitým schvalovacím procesem u OSPOD (odbor sociálně právní ochrany dětí). Problematiku hostitelské péče řeší §30 zákona SPOD, kde je vymezený pobyt mimo zařízení u osob jiných než rodičů na maximální dobu 14 dní. Základem je čistý trestní rejstřík, psychologické vyšetření a místní šetření, které probíhá tak, že sociální pracovnice navštíví zájemce přímo u něj doma.

Celý článek najdete zde: https://motherclub.cz/hostitelska-pece-jak-se-lisi-od-pestounske-pece-a-pro-koho-je-vhodna/

Související články na portálu Šance Dětem