Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 zaměřená na děti a mladistvé

Datum publikace: 02. 09. 2021
Periodikum:
justice.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2022 a dotace na podporu poskytování probačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů.

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt. Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 30. 09. 2021.

Zdroj najdete zde:

https://justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky?clanek=rozvoj-sluzeb-pro-obeti-trestne-cinnosti-poskytovanych-na-zaklade-zakona-c-45-2013-sb-o-obetech-trestnych-cinu

https://justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky?clanek=rozvoj-probacnich-a-resocializacnich-programu-pro-mladistve-delikventy

Související články:
soudcovské kladívko