Domů si bere autistickou dívku, aby její rodiče nabrali síly. Tak funguje homesharing

Datum publikace: 16. 07. 2020
Periodikum:
aktualne.cz
"Homesharing - sdílení domova - je zcela nový specifický typ komunitní služby, který se snažíme postupně prosazovat do českého sociálního systému. Tento model byl vytvořen v Irsku, kde úspěšně funguje již více než čtyřicet let jako alternativa k tradičním pobytovým odlehčovacím službám pro osoby s mentálním postižením.

Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě, kterému je maximálně podřizována veškerá péče v hostitelské rodině. "Máme zkušenosti s tím, že citlivá a empatická podpora a péče dokáže děti s autismem velmi zklidnit," doplňuje Janiková. K výhodám patří i úzká komunikace mezi zapojenými rodinami.

V rámci projektu Alternativní pobytová služba pro osoby s PAS, který finančně podpořil Nadační fond Avast z programu Spolu do života, hledalo centrum lidi s dobrým srdcem a stabilním rodinným zázemím, připravené podělit se s dětmi s autismem čas od času o svůj domov, a tím odlehčit od nepřetržité péče jejich rodičům.

Finance se jim podařilo získat poměrně rychle, zdlouhavější bylo najít tolerantní rodiny, které by byly ochotné se do tohoto v Česku zcela nového konceptu zapojit. Na konci roku 2019 začalo sedm žen pravidelně navštěvovat přípravné kurzy, které měly přijetí autistického dítěte do hostitelské rodiny usnadnit. Rozsáhlý, 72 hodin dlouhý cyklus vzdělávání dokončily čtyři hostitelky.

Procházely nejen semináři zaměřenými na teoretické znalosti o specifikách této diagnózy, ale i mnoha dalšími, při kterých měly pod vedením psycholožky a psychoterapeutky možnost lépe poznat samy sebe, pracovat se svými přesvědčeními, očekáváními a emocemi. Certifikát obdržely na konci června 2020.

Hned jsem věděla, že chci být hostitelkou

Mezi nimi je i Miluše Crhonková, která pracuje v Ústí nad Orlicí v dětské skupině Mateřského centra Medvídek. V září minulého roku jí zavolala koordinátorka projektu, zda do Medvídku může umístit letáky propagující službu homesharing.

"Již během tohoto telefonátu jsem byla myšlenkou homesharingu nadšená a hned jsem se rozhodla, že se do projektu zapojím jako hostitelka. Doma jsem o projektu řekla i své dospělé dceři Veronice, která se mnou od začátku docházela na vzdělávací semináře. Nejdříve brala svou účast spíše jako doprovod, ale nyní je již také hrdou hostitelkou," vypráví paní Miluše.

Celý text najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/domu-si-bere-autistickou-divku-aby-jeji-rodice-nabrali-sily/r~3963fe4cc1f611eab115ac1f6b220ee8/.

Matka s dcerou