Dítě se může stýkat s druhým z rodičů i v týdnu, připomíná Ústavní soud

Datum publikace: 10. 12. 2019
Periodikum:
idnes.cz
Oba rodiče by se měli podílet na výchově dítěte stejnou měrou. Styk dítěte s rodičem, který ho nemá v péči, je i v průběhu týdne v jeho nejlepším zájmu, rozhodl Ústavní soud. Zrušil tak rozhodnutí nižších soudů, které nevyhověly otci v jeho přání více se vídat se svými dcerami.

Řešení všedních radostí a starostí přispívá k prohloubení vztahu a posílení vazby rodiče a dítěte, podotýká Ústavní soud. V roce 2015 se matka s dcerami, kterým je nyní deset a osm let, přestěhovala z města, kde dříve i s mužem žili. Dva roky se rodiče dokázali na styku s dětmi domluvit. Otec se přestěhoval také, aby byl svým dcerám nablízku.Na opatrovnických soudech soudí hlavně ženy, otcové cítí nespravedlnost. Poté matka podala návrh na svěření dětí do své péče. Otec nejdříve požadoval střídavou péči, ale poté svůj návrh změnil na rozšířený styk. Soud v Rychnově nad Kněžnou svěřil děti do péče matky a otci stanovil styk s dcerami následovně: každý sudý týden od pátku do neděle a každou středu a čtvrtek od 15 hodin do 17:30.

Otec ale podal odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Namítal, že by děti v těchto časech pouze převáděl mezi zájmovými kroužky. Soudu navrhoval, že kdyby u něj dcery přespávaly i během týdne, lépe by si u něj děti zvykly. Krajský soud však rozhodnutí okresního soudu potvrdil. Podle soudu by se "stěžovatelův požadovaný rozsah styku blížil střídavé péči, pro kterou nezletilé ještě nedozrály". Podle soudu v Hradci Králové je i doprovázení na kroužky péče o děti a stanovený styk je dostatečný k tomu, aby otec mohl vztah s dcerami rozvíjet a sbližovat se s nimi.

Nejlepší zájem dítěte

Otec se obrátil na Ústavní soud, který jeho návrhu naopak vyhověl. "Ústavní soud opakovaně zdůrazňuje, že při rozhodování o styku dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, je třeba vycházet z pravidla, že oba rodiče by se v zásadě měli podílet stejnou měrou na péči a výchově dítěte, přičemž styk dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, i v průběhu pracovního týdne je zásadně v jeho nejlepším zájmu. Řešení starostí a radostí všedního dne totiž přispívá k prohloubení vztahu a posílení vazby rodiče a dítěte," uvedli soudci v nálezu.

Podle Ústavního soudu je vyjádření odvolacího soudu proti závazné judikatuře, která zdůrazňuje, že co největší naplnění rovné rodičovské péče má být cílem rozhodování o úpravě poměrů nezletilých dětí. "Konstatování odvolacího soudu, že přemísťování nezletilých mezi školou a volnočasovými aktivitami je dostatečné pro to, aby stěžovatel s nezletilými rozvíjel svůj vztah, výchovně na ně působil a odstraňoval psychologické bariéry, je ve vztahu k argumentaci stěžovatele a s přihlédnutím k reálné snaze stěžovatele přizpůsobit svůj život co nejvíce potřebám nezletilých, zcela paušalizující, hraničící se svévolí," zakončili ústavní soudci.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-vychova-opatrovnicke-soudnictvi-nejlepsi-zajem-ditete-muze-se-stykat-s-druhym-rodicem-i.A191209_145448_domaci_kuce

Související články na portálu Šance Dětem