Dětské domovy

Datum publikace: 21. 10. 2011
Periodikum:
PRIMA TV
Podle nově připravené vyhlášky by měli rodiče platit za dětí v dětských domovech či kojeneckých ústavech příspěvky za každý den pobytu.

Platba by měla urychlit buď návrat dětí do biologické rodiny nebo souhlas rodičů s umístěním do náhradní rodiny. Podle ředitelů dětských domovů a sociálních pracovnic tomu, ale tak nebude.

Autor:
V Dětském domově Srdce v Karviné teď žije 48 dětí. A stejně jako v jiných domovech marně bychom tady hledali dítě, které nemůže být umístěno do náhradní rodinné péče z důvodů, že o něj biologičtí rodiče stále jeví zájem.

Milan Harant, ředitel Dětského domova Srdce:
Pokud dítě mě tady přijde, snažím se mu dát veškerou pomoc a mezitím se snažíme pomáhat rodičům, aby se dítě co nejrychleji vrátilo do primární biologické rodiny. V případě, že to nejde, soud rozhoduje o tom, zda dítě do náhradní rodinné péče půjde nebo nepůjde.

Autor:
Když už rodič o dítě zájem nemá, je i tak složité umístit jej do náhradní rodiny.

Milan Harant, ředitel Dětského domova Srdce:
Je trošku problém najít vždycky vhodnou rodinu pro to dítě. Protože ty rodiče tam občas dávají určité požadavky, že nechtějí dítě mentálně retardované, že nechtějí dítě takové, že chcou určitého věku.

Autor:
Podle návrhu zákona by měli biologičtí rodiče platit za děti v dětských domovech poplatky za každý den pobytu. Za dítě do 1 roku 45 korun, od 1 - 3 let 50 korun a od 3 let věku dítěte 55 koroun.

Milan Harant, ředitel Dětského domova Srdce:
V dětském domově od 3 let tyto platby už dávno běží.

Autor:
Nově, ale budou muset platit i rodiče dětí do 3 let, což jsou děti v kojeneckých ústavech.

Táňa Mirová, sociální pracovnice:
Rodiče, kteří mají zájem o své děti, tak pracují na tom, aby je co nejdříve dostali domů, spolupracují s dětským domovem bez ohledu na to, zda musí platit nebo nemusí. Rodiny, které skutečně zájem o ty děti nemají, tak je taky platbou nedá se nějakým způsobem motivovat.

Autor:
Ve 23 dětských domovech v našem kraji je, podle posledních údajů více než 600 dětí. Zákon o stanovených platbách za tyto děti by mohl platit od roku 2012. Zda-li počet dětí v dětských domovech díky tomu klesne, jak očekává ministerstvo zdravotnictví, je v tuto chvíli nejisté.

Celé znění reportáže již bohužel není k dispozici.

 

> další zprávy z médií