Děti zvládnou rozvod jenom tak dobře, jak ho zvládnou rodiče

Datum publikace: 20. 10. 2021
Periodikum:
pravniprostor.cz
Článek popisuje reakce dětí na rodičovský konflikt, ale věnuje se i potřebám rodičů, které jsou stejně důležité, jako potřeby dětí, a není-li jim věnována pozornost, frustrace žene kolo sporu dál a dál.

Než se rodiče rozhodnou jeden druhého opustit, dochází mezi nimi často k otevřeným a opakovaným konfliktům nebo k obdobím, kdy komunikaci mezi sebou minimalizují a v rodinách může být patrné silné napětí, na které děti bez ohledu na věk reagují. Konflikt zatěžuje celou rodinu a děti by měly mít prostor ptát se, co hádka znamená. Rodiče zažívají pocit, že selhávají, bojí se, že mluvením o neshodě dítěti ublíží a nejsou si často jistí, co se mezi nimi a partnerem děje. Rodiče o blížícím se rozchodu neumí mluvit a mezi nimi a dětmi vzniká napětí, které může ohrožovat jejich vztah. Děti velmi dobře cítí změnu atmosféry, vytváří si svoje teorie, na které se nemohou dotazovat a se svým trápením jsou samy. Zažívají intenzivní strach o svou rodinu, který je zdánlivě bezdůvodný, protože rodiče konflikt popírají. Roste tak rozsah nevyslovené zkušenosti, kterou dítě nemůže sdílet s rodiči (Kotková, Lacinová, 2016).

V mnoha rodinách, např. když dospělí dokážou děti od svých konfliktů distancovat, je lepší na vztahu pracovat než se rozejít, ale někdy může být rozhodnutí o rozchodu i pro děti osvobozením. Když zvažujeme rozvod, je důležité si realisticky představit „co to bude stát a čím za to zaplatím“ já, čím druhý rodič, čím děti. Vyplatí se promluvit si s někým, kdo je rozvedený, o tom, jaký to byl proces, co jak dlouho trvalo, jestli by do toho šel znovu. Nemalujme si, že právě my budeme zářný příklad, a berme vážně riziko, že se na nás budou vlastní děti zlobit, protože se mohou cítit opouštěné bez ohledu na to, co jim o tom říkáme. Promysleme, jak ošetříme svoje rány, ale i to, jak můžeme zkoušet zmírnit zranění, která svým rozhodnutím způsobíme blízkým.

Celý článek najdete zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/deti-zvladnou-rozvod-jenom-tak-dobre-jak-ho-zvladnou-rodice

Související články:
Děti si hrají