Děti úplňku: Příspěvek na péči kvůli autismu má asi 8700 lidí

Datum publikace: 17. 06. 2020
Periodikum:
frekvence1.cz
Příspěvek na péči kvůli autismu pobírá v Česku kolem 8700 lidí. Téměř dvě pětiny z nich jsou ve vážném stavu a bez pomoci se neobejdou. Služby pro ně ale chybí. ČTK to sdělila organizace Děti úplňku. Sestavila mapu autismu s počty příjemců dávky po republice, chce ji předat krajům a ministerstvu práce. Podle spolku by údaje mohly přispět k lepšímu plánování péče a její větší dostupnosti. Data autoři získali od lékařské posudkové služby.

“V ČR je chronický nedostatek služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS). Za jejich dostupnost a plánování jsou odpovědné kraje. Do této doby však stát ani kraje nevěděly, kolik lidí s PAS u nás žije, jakou míru podpory potřebují a jakou budou pravděpodobně potřebovat v budoucnu. Bez znalosti počtů lidí a jejich potřeb se však kapacity plánovat nedají,” uvedl spolek.

Organizace získala údaje od lékařské posudkové služby, která spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení. Tu řídí ministerstvo práce. Spolek uvedl, že o data žádal správu opakovaně podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Získal počty lidí, kteří v letech 2009 až 2018 příspěvek pobírali.

Odhady skutečných počtů jsou až o řád vyšší

Podle mapy stát vyplácel příspěvek na péči 8677 lidem s PAS. Z nich 1160 bylo ve velmi vážném stavu a bez pomoci se vůbec neobešlo. Dostávalo příspěvek čtvrtého stupně, tedy nejvyšší. Druhou nejvyšší podporu pobíralo 2196 osob. Naprostá většina příjemců byly děti, pěti procentům lidí s příspěvkem bylo nad 21 let. Čtyři pětiny tvořili chlapci a muži, pětinu děvčata a ženy.

Podle autorů mapy žije v Česku lidí s autismem mnohem víc. “Populační odhady výskytu diagnózy jsou přibližně o řád vyšší,” uvedl spolek. Všichni lidé s PAS příspěvek nepobírají. Jiní mají autismus až jako další diagnózu, takže dávku dostávají kvůli jinému postižení.

Celý text najdete zde: https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/deti-uplnku-prispevek-na-peci-kvuli-autismu-ma-asi-8700-lidi.shtml

Související články na portálu Šance dětem: