Děti s postižením se budou moct vrátit do speciálních škol 1. června, omezeně se otevřou také střední školy

Datum publikace: 26. 05. 2020
Periodikum:
lidovky.cz
Do speciálních škol se budou moct vrátit děti se zdravotním postižením od 1. června. Schválila to v pondělí vláda nad rámec původně plánovaného harmonogramu rozvolňování fungování škol v době epidemie koronaviru. Účast žáků bude dobrovolná.

Vláda tak podle ministerstva školství vyslyšela hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími hendikepy. O rozhodnutí vlády informovalo ministerstvo v tiskové zprávě. Znovuotevření speciálních škol uvítali rodiče dětí i pedagogové. "Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče," uvedlo ministerstvo. Předseda pražské pobočky Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař to vítá. Vyloučení handicapovaných dětí ze vzdělávání by podle něj do budoucna způsobilo problémy, hlavně u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Třeba u mentálně handicapovaných ale bude obtížné dodržování rozestupů. "Ty děti se dlouho neviděly a potřebují sociální kontakt, tudíž se budou shlukovat. Pokud by jim v tom učitelé měli bránit, tak se to pozitivní, že se do školy dostanou, může změnit naopak v negativní," řekl.

Otevření speciálních škol ocenili také představitelé spolku Děti úplňku, sdružujícího rodiny dětí s autismem. "Věříme, že školy udělají vše pro to, aby zajistily bezpečnou docházku pro ty, kteří to potřebují a jejichž zdravotní stav to umožní. Nesmírně složitá situace, ve které se rodiny kvůli zavření speciálních škol ocitly, nám má být významným poučením do budoucnosti - rodiny s dětmi s postižením není možné ponechat bez podpory," sdělila ředitelka spolku Veronika Žáčková.

Kabinet v pondělí také odsouhlasil další původně plánovanou vlnu postupného a dobrovolného otevírání středních a základních škol. Praktické vyučování na středních školách a konzervatořích může začít 1. června, přičemž bude na školách, zda možnosti využijí. Žáci druhých stupňů základních škol budou moct na konzultace či třídní hodiny od 8. června. Pro žáky bude docházka dobrovolná, pro školy pořádání akcí nepovinné. "Je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem," uvedlo ministerstvo k fungování druhých stupňů základních škol. Druhý stupeň tak nebude fungovat stejně jako první, ale půjde o možnost konáníkonzultací či třídních hodin, uvedlo. Pokud přitom nebude v personálních a prostorových podmínkách škol schůzky za podmínek daných hygieniky uspořádat, nebude to jejich povinností.

Celý článek najdete zde: https://www.lidovky.cz/domov/deti-s-postizenim-se-budou-moct-vratit-do-specialnich-skol-1-cervna-omezene-se-otevrou-take-stredni.A200525_182653_ln_domov_sei

Související články na portálu Šance Dětem