Dá se ADHD kompletně zbavit? Porucha pozornosti je léčitelná, pokud je diagnostikovaná v dětství, říká odbornice

Datum publikace: 26. 05. 2021
Periodikum:
vitalia.cz
Dítě s poruchou pozornosti a často přidruženou hyperaktivitou, jejíž diagnóza noří do smutku čím dál víc rodičů, může připomínat chodící chaos. „Problematické studium, ale i neobyčejné nadání provázejí děti, ale i dospělé s poruchou pozornosti,“ popisuje pedagožka a sociální pracovnice Soňa Vancáková.

Jak se projevuje dítě s ADHD?

Odborníci popisují různé projevy dětí s ADHD, mezi něž patří sklon ke rvačkám, absence disciplíny, nechuť podřizovat se dospělým. Existuje silná spojitost ADHD s projevy zlosti, velkými problémy v mezilidských vztazích, s emocionální labilitou a jinými psychickými problémy. U těchto dětí se často vyskytují i neurologické problémy, jako jsou noční můry, pomočování, tiky, koktavost a onanismus. Děti s ADHD prožívají ve zvýšené míře úzkost, mají problémy se spánkem, objevují se u nich problémy s agresivitou. Výzkumy poukazují i na skutečnost, že děti s ADHD mají mnohem častěji úrazy.

Musí se porucha pozornosti projevovat na studijních výsledcích dítěte?

Jelikož porucha ADHD znamená poruchu pozornosti, která se výrazně projeví právě ve škole a při učení, projeví se tedy i ve studijních výsledcích dítěte. ADHD ovlivňuje školní výkon a chování žáka. Mezi úrovní školního výkonu a úrovní intelektových schopností žáků je obvykle značná disproporce. ADHD způsobuje nižší úroveň učebních výsledků, než jakou bychom mohli očekávat vzhledem k intelektové schopnosti žáka.

Liší se projevy ADHD u dívek a u chlapců?

Ano. ADHD se mnohem častěji projevuje u chlapců než u dívek. U dívek se častěji vyskytuje porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD). Výzkumy poukazují na to, že počet chlapců s ADHD je čtyřikrát vyšší než počet dívek. Rozdíly nejsou jen v počtu chlapců a dívek. Výzkumy potvrdily, že ADHD se projevuje rozličně v mozcích dívek a chlapců. Existují rozdíly v bílé hmotě mikrostruktury mezi chlapci a dívkami.

Celý rozhovor najdete zde: https://www.vitalia.cz/clanky/adhd-porucha-pozornosti-je-lecitelna-pokud-je-diagnostikovana-v-detstvi/

Dívka se psem