Co dělat, když jste propadli sítem státní pomoci a jste bez peněz?

Datum publikace: 20. 05. 2020
Periodikum:
mesec.cz
Podpůrných opatření je nyní celá řada, přesto nikdy nepokryjí všechny potřebné případy. Kam zaměřit svou pozornost, když máte prázdnou kapsu, ale na „koronavirovou podporu“ nedosáhnete?

Náhradní výplata od pracáku při insolvenci zaměstnavatele

V případě, že jste ve finančních obtížích kvůli zaměstnavateli, který se ocitl v insolvenci a dluží vám výplatu, můžete získat pomoc od pracovního úřadu. Ten v těchto situacích totiž vyplácí náhradu za dlužnou výplatu, jež vám přiznává zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Podmínkou je, aby:

  • mzda už byla po splatnosti,
  • na zaměstnavatele byl u soudu podán insolvenční návrh, resp. bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení.

Fakt, že už je na zaměstnavatele podaný insolvenční návrh, si můžete ověřit v insolvenčním rejstříku nebo na portálu ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud zaměstnavatel v insolvenci není, může na sebe návrh podat sám zaměstnavatel. Obvykle tuto možnost mívají i zaměstnanci. Kvůli nově přijatému zákonu se ale nyní k insolvenčním návrhům (které jsou podmínkou pro získání náhradní výplaty) podaným do konce srpna nepřihlíží. Senát už ale schválil novelu zákona, která má tuto chybu napravit.

Částka náhradní výplaty bývá každý rok valorizována a nejinak tomu bude i letos. Více najdete v článku Zaměstnavatel krachuje a neplatí? Od úřadu práce můžete dostat více než 150 tisíc.

Dávky a životní minimum

Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze. Vymezuje výši nezbytných prostředků pro domácnost či jednotlivce potřebných k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (náklady na bydlení se nezahrnují).

Než si připomeneme jednotlivé dávky, na místě je se nejprve věnovat částce životního minima. Tento institut se totiž často využívá pro zjišťování nároku na některé dávky. Částky životního minima se od letošního dubna zvýšily.

Další informace najdete zde: https://www.mesec.cz/clanky/co-delat-kdyz-jste-propadli-sitem-statnich-opatreni-kvuli-koronaviru/