Česko na problémy ve vzdělávání využije až 18 miliard z evropského rozpočtu, podpoří doučování i letní kempy

Datum publikace: 18. 04. 2021
Periodikum:
kurzy.cz
Kvůli covidu nejvíce trpí žáci, kteří byli nerovnostmi ve vzdělávání postiženi už před krizí. Ministr školství Robert Plaga chce využít 350 milionů korun z evropských prostředků na letní kempy a doučovací kurzy. Země v EU se podle analýzy projektu Evropa v datech s problémy ve vzdělávání způsobenými pandemií vyrovnávají i skrze sbírky elektroniky nebo zajišťování školních obědů zdarma. Následkům krize se postaví také Národní plán obnovy, ve kterém má jít na snižování bariér v přístupu ke vzdělávání, zvyšování odbornosti učitelů nebo doučování až 18 miliard korun z evropského rozpočtu .

Evropské země zvolily různé cesty , jak během pandemie podpořit děti, které pocházejí ze znevýhodněných rodin nebo mají problémy se vzděláváním. Francie například skrze Národní fond pomoci při mimořádných událostech finančně podpořila tisícovky studentů nebo jim zajistila obědy zdarma. V Británii vláda uzavřeným školám nařídila, aby poskytovaly studentům obědy zdarma, a švédská pomoc mimo jiné spočívá v odpouštění studentských půjček pro vysokoškoláky. Slovinská vláda uspořádala sbírku na elektroniku, kterou pak rozdávala dětem bez přístupu k počítači. Podobně se zachovaly i Itálie nebo Portugalsko , které nejpostiženějším studentům poskytly kromě samotných zařízení i internetové připojení.

Řada zemí včetně Česka nyní přemýšlí, jak pomoci dětem, které se v době pandemie nemohly dostatečně vzdělávat a zaostávají za svými spolužáky. Český ministr Robert Plaga na začátku dubna představil plán, který zahrnuje například letní kempy nebo doučování. Ty mají zmenšit nerovnosti ve vzdělávání způsobené covidem za dva až tři roky. K tomu chce využít až 350 milionů korun z evropských prostředků.

Česko spoléhá na výchovné poradce

Mimo covidovou krizi využívá v Evropě největší počet nástrojů pro boj s nerovností ve vzdělávání Německo. To se na prvních dvou úrovních vzdělávání spoléhá nejen na psychology a výchovné poradce na školách , ale do vyučovacího procesu na všech školách začleňuje i specializované pedagogy pro jazyk i matematiku, rozděluje děti do menších studijních skupin nebo jim usnadňuje změnu třídy nebo školy , pokud mají se vzděláváním problémy.

Celý článek najdete zde: https://www.kurzy.cz/zpravy/588579-cesko-na-problemy-ve-vzdelavani-vyuzije-az-18-miliard-z-evropskeho-rozpoctu-podpori-doucovani-i/

doučování