CAMP je nově přístupný pro neslyšící návštěvníky

Datum publikace: 29. 01. 2020
Periodikum:
tichezpravy.cz
Pokud žijete v Praze a není vám lhostejná současnost a budoucnost hlavního města, určitě zavítejte do budovy CAMP, kde probíhají veřejné diskuze o městském plánování. A protože pod pojmem veřejnost jsou zahrnuté také skupiny osob se zdravotním postižením, CAMP vlastní prostory i program zpřístupnil těmto osobám se specifickými potřebami, včetně neslyšících.

Přístupnost pro osoby s postižením v CAMPu

V České republice je princip bezbariérovosti naplňován zejména z prostorového hlediska. Tomu se chtěl CAMP vyhnout a po vzoru zahraničních kulturních institucí upravil nejen prostor, ale i program pro osoby, které mají odlišné vnímání psaného textu (nevidomí), obrazu (nevidomí) a nebo zvuku (neslyšící). Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč zdůraznil, že od prosince 2019 je CAMP friendly vůči všem občanům bez ohledu na postižení“Od prosince je CAMP přístupný fyzicky, informačně, programově i lidsky. Jsme připraveni přivítat také návštěvníky, kteří jsou nevidomí, s dyslexii, dále seniory, vozíčkáře nebo ty, pro které je čeština cizí jazyk. Nyní si v CAMPu mohou užít program naplno všichni Pražané.”

Inspirace uměleckými objekty ze zahraničí

Na přístupnosti se pracovalo více než půl rok. CAMP velmi inspirovaly následující zahraniční umělecké budovy: francouzské muzeum Musée du Quai Branly, kde mají interaktivní aplikaci pro děti se sluchovým postižením, světoznámá Tate Gallery v Londýně, kde jsou všechny výstavy přístupné pro nevidomé díky audiopopisům. V muzeích v New Yorku a v Paříži zaměstnávají lidi s postižením právě proto, aby tito zaměstnanci pomohli návštěvníkům s postižením.

Celý obsah najdete zde: http://www.tichezpravy.cz/camp-je-nove-pristupny-pro-neslysici-navstevniky/