Až každý druhý středoškolák nerozezná reklamu od zprávy

Datum publikace: 09. 12. 2019
Periodikum:
idnes.cz
Úroveň informační gramotnosti českých středoškoláků, která zahrnuje i využití digitálních technologií, přešlapuje na místě, potvrdily to údaje České školní inspekce. Situace je vážná. Nejenže až polovina středoškoláků na internetu nerozezná komerční sdělení od informační zprávy, ale ani sami učitelé v dovednostech mnohdy neoplývají jistotou.

Zatímco vývoj informačních technologií letí rychle kupředu a bez počítače se už dnes neobejde ani zemědělec, čeští středoškoláci se mnohdy učí dovednosti, které byly zajímavé spíše v minulém století. Výuka základů programování je v našich školách většinou jen okrajovou záležitostí.

Potvrdil to test mediální gramotnosti. „Průměrná úspěšnost žáků byla 61 procent, což odpovídalo expertně stanovené očekávané hodnotě 60 procent, přičemž lépe si vedli chlapci než dívky. Největší problémy měli žáci s řešením úloh, které vyžadovaly logické myšlení a představivost,“ uvádí zpráva z listopadu letošního roku. Přitom v předchozím roce dosáhli žáci průměrného výsledku 66 procent.

Neznalost je hrozba

Informační (digitální) gramotnost už dávno nezahrnuje pouze znalost toho, jak zapnout a vypnout počítač, uložit soubor nebo vytvořit tabulku. Žáci by měli v informatice rozvíjet logiku, aby v budoucnu zvládli základy programování a chápali, jak moderní přístroje fungují. „Není to proto, aby z nich byli samí programátoři, ale i když budou profesí doktoři nebo zemědělci, měli by vědět, jak někdo pro ně systémy programuje, protože oni si je třeba sami budou muset nastavit,“ vysvětluje Petr Naske, manažer projektu Podpora práce učitelů a tajemník platformy DigiKoalice.

Žáci by se tedy měli ve škole, ale i doma naučit používat informační technologie tak, aby je dokázali tvořivě využít v tom, co dělají. „Pro mě je hlavním slovem kreativita a efektivní řešení problému za pomoci techniky, aby internet byl dobrým sluhou, ale ne zlým pánem,“ dodává Naske, podle kterého podpora rozvoje IT dovedností dětí vede také k rozvoji jejich mediální gramotnosti a kritického myšlení.

Děti, které se nevyznají v prostředí internetu, jsou více ohroženy šikanou nebo sexuálním obtěžováním v online prostředí. S alarmujícím zjištěním přišla loni organizace Člověk v tísni, která zjistila, že polovina středoškoláků nerozeznala komerční sdělení od běžné zprávy. Ve stejném průzkumu jen 15 procent z nich vědělo, jak fungují internetové vyhledávače, a domnívali se, že výsledky vyhledávaní se zobrazují všem stejně.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/informacni-gramotnost-skolaci-skolni-inspekce-digitalni-teechnologie.A191205_093712_domaci_chtl?