Až 20 % dětí a dospívajících zažije nějakou formu duševního onemocnění. V Česku chybí data i systémová prevence, změnu nabízí nový projekt

Datum publikace: 30. 05. 2021
Periodikum:
pedagogicke.info
V posledních letech výrazně vzrostl počet dětí a dospívajících s psychickými poruchami. Podle WHO až 20 % dětí a dospívajících zažije nějakou formu duševního onemocnění. Navíc polovina prvních příznaků duševních onemocnění se projeví již před 14. rokem věku a až tři čtvrtiny před 24. rokem věku. Většina nemá k dispozici včasnou pomoc, nebo ji ani nevyhledává, a to z mnoha různých důvodů včetně stigmatizace. Pandemie covid-19 ovlivnila duševní zdraví řady dětí a dospívajících. V Česku přitom chybějí data i efektivní prevence. Nový projekt zaměřený na podporu duševního zdraví u dětí a dospívajících má pomoci situaci zlepšit.

Chybí psychohygiena, prevence i návazná pomoc 

Školy jsou ideálním prostředím nejen pro monitoring duševního zdraví dětí a adolescentů, ale také  pro poskytování různých preventivních programů. „Naším cílem je přinést efektivní program  zaměřený na zvyšování znalostí a dovedností v oblasti duševního zdraví. To je ostatně v souladu se  Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která uvádí, že v současném vzdělávacím systému je  oblast psychohygieny podhodnocena, žáci nemají potřebné kompetence, a zároveň chybí programy  prevence deprese, úzkosti, škodlivého stresu a sebevražednosti,” říká PhDr. Petr Winkler, Ph.D.,  vedoucí Výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). 

Celý článek najdete zde: http://www.pedagogicke.info/2021/05/az-20-deti-dospivajicich-zazije-nejakou.html

dívka v obvazech