Alimenty 2020: Jak se počítají a do kdy se platí?

Datum publikace: 31. 12. 2019
Periodikum:
vimvic.cz
Rozvádíte se nebo se rozcházíte s partnerem/partnerkou a ve Vašem společném vztahu jste stvořili společného potomka? Rozvod/rozchod se tedy netýká pouze Vás, ale i nezletilého a nezaopatřeného dítěte/dětí, vůči jimž máte vyživovací povinnost, Vy i Váš partner/ka.

Existuje několik způsobů, jak se na výživném (neboli alimentech) dohodnout a jak určit jejich výši. Určení výše výživného předchází svěření dítěte do péče. V článku naleznete všechny potřebné informace, je ale nutné si uvědomit, že vše (svěření do péče i alimenty) děláme pro blaho a kvalitní život dětí z neúplných rodin.

Alimenty a svěření dítěte do péče

V České republice rozlišujeme 4 různé formy svěření dítěte do péče:

1. výlučná péče jednoho z rodičů

2. společná péče

3. střídavá péče

4. svěření do péče jiné osoby

Jak jsme již řekli, v případě trvalého odloučení dvou partnerů, z jejichž vztahu bylo stvořeno dítě, je nutné vyřešit, komu bude dítě svěřeno do péče. Partneři se mohou dohodnout, v případě neshody je nutné soudní řízení, kdy je dítě zastupováno Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Dohodu si rodiče mohou nechat potvrdit u OSPOD nebo u soudu, tím nabírá zákonné platnosti. V případě neshody Vám pomůže OSPOD, který bude vystupovat v zájmu dítěte. V České republice se rodiče nejčastěji dohodnou, nebo s pomocí soudu, na výlučné péči jednoho z rodičů, nejčastěji matky. Poté je v ČR velmi často určena střídavá péče. U této péče je velmi důležitá vzájemná schopnost domluvy mezi oběma rodiči. Společná péče obou rodičů si v ČR teprve získává své místo a nejčastěji se pro ni rozhodují rodiče po společné dohodě. K svěření do péče jiné osoby dochází v případech, kdy rodiče nejsou z nejrůznějších důvodů schopní sami o dítě pečovat nebo zemřeli. Rozdělení sourozenců V České republice existuje ještě jeden model svěření do péče, jedná se o rozdělení sourozenců , kdy rozcházející pár má více jak jedno dítě. V tomto případě žije každý sourozenec s jedním z rodičů. K tomuto řešení se česká legislativa rozhoduje jen ve výjimečných případech, kdy mají například děti citové vazby každý jen k jednomu rodičů, sourozenci spolu mají hodně špatný vztah nebo pokud by se tak například domluvili rodiče.

Celý článek najdete zde: https://www.vimvic.cz/clanek/alimenty-jak-se-pocitaji-a-do-kdy-se-plati

Související články na portálu Šance dětem: