Aleš Juchelka: Jak je to doopravdy s návrhem zákona o „rušení kojeneckých ústavů“

Datum publikace: 16. 07. 2020
Periodikum:
zdravotnickydenik.cz/
Dne 19. června 2020 jsem si přečetl článek s názvem Dehonestace a dezinformace a vzhledem k tomu, že v použitých citacích zaznívá celá řada jednostranných a zavádějících názorů, tak cítím potřebu zde znovu zopakovat základní fakta dané problematiky.

Především je podstatné uvést na pravou míru premisu o „tažení poslance Juchelky proti kojeneckým ústavům“. O nic takového totiž ve skutečnosti nejde. Návrh zákona, který předkládám, se totiž snaží pouze legitimizovat existující stav. Jde o to, že díky poměrně široké nabídce pěstounů na přechodnou dobu, kteří jsou alternativou kojeneckých ústavů (pozor: nikoliv dlouhodobých pěstounů, kterých je skutečně nedostatek!), nemají kojenecké ústavy v současnosti dost dětí. Z tohoto důvodu začaly mnohé z nich provozovat i činnosti, pro které nebyly zřízeny (například vykonávat sociální služby) – a to bez příslušné registrace. Tím se však dostávají zcela mimo oblast, kde je stát schopen účinně kontrolovat kvalitu jejich služeb.

Nikdo nepopírá, že tyto služby jsou potřebné a užitečné, ale je třeba vrátit je do sféry, kde funguje jejich kontrola ze strany státu, a proto – nikoliv z důvodu nějakého křížového tažení proti nim – předpokládá můj návrh zákona jejich formální transformaci na jiný právní titul. Koneckonců i v samotném článku je parafrázován názor ředitelky Lukešové, která připouští, že dnes už „kojenecké ústavy de facto neexistují“.

Celý text na: https://www.zdravotnickydenik.cz/blog/doopravdy-navrhem-zakona-ruseni-kojeneckych-ustavu/