22. Výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Datum publikace: 18. 11. 2011
Periodikum:
Liga lidských práv
Úmluva o právech dítěte platí již 22 let. OSN však Českou republiku neustále kritizuje za velký počet dětí žijících v ústavech.

Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o právech dítěte 20. listopadu 1989. Tuto neděli tak listina slaví již 22. výročí své platnosti. Podle Úmluvy musí stát mimo jiné dohlížet na to, aby dítěti byla zajištěna lékařská pomoc, bezplatné základní vzdělání i ochrana před mučením nebo sexuálním vykořisťováním.Konvence také podporuje výchovu dětí v rodinném prostředí; ústavní péče by měla být až tím nejzazším možným řešením. Za to je však Česká republika neustále kritizována. Podle OSN totiž žije v ústavech příliš mnoho dětí.

Dodržování článků Úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Tomu se Česká republika zpovídala naposledy v červnu tohoto roku. Výbor však se situací v České republice nebyl spokojen a udělil státu více než 50 doporučení, která musí splnit do roku 2018.

Kromě jiného Výbor již po několikáté kritizoval Českou republiku zejména za vysoký počet dětí žijících v ústavní péči, za nedostatek preventivních služeb, které by pomáhaly předcházet umisťování dětí do rodin, i za nedostatečnou přípravu lidí na rodičovství.

Stát by měl zavést nové a posílit stávající služby v oblasti pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí na kritiku zareagovalo a v současné době připravuje novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. „Novela by měla podpořit pěstounskou péči, zejména otevřít pěstounům nové služby, které jsou v současné době nedostupné nebo v nedostatečném množství, například službu doprovázení,“ uvedla právnička Ligy lidských práv Michaela Tetřevová. „To je ale jen první krok, který sám o sobě stačit nebude, i když je nastaven dobrým směrem,“ dodala.

Podle ní je nutné posílit také kapacity terénních služeb tak, aby se služba dostala k dítěti a rodině a aby nemuselo dítě docházet za službou do ústavu nebo instituce.  „Je potřeba pracovat s celou rodinou jako celkem. To je dnes hodně podceněné,“ komentovala stávající situaci Tetřevová.

Kvůli nedostatečné prevenci je často nařizována ústavní péče

Problematice umisťování dětí do rodin se dlouhodobě věnuje právě nezisková organizace Liga lidských práv. „Za poslední rok se nám podařilo pomoci čtyřem dětem, aby se mohly vrátit do své původní rodiny. V jednom případě byly děti v ústavu dokonce tři roky, než se je podařilo navrátit do péče rodičům,“ uvedla právnička Iva Pikalová.

V případech, které Liga řešila, se totiž vždy ukázalo, že u dané rodiny byla podceněna prevence a často se bez jiných opatření přistoupilo k nejzávažnějšímu zásahu do práv rodičů a dětí, a to nařízení ústavní výchovy. Takový postup se musí podle požadavků Úmluvy do budoucna změnit.

Úmluva pro práva dítěte je nejúspěšnější mezinárodní konvencí na světě. Ratifikovaly ji všechny státy kromě USA a Somálska. Česká a Slovenská federativní republika Úmluvu přijala v roce 1991, Česká republika ji pak do mezinárodních závazků zahrnula ihned po svém vzniku v lednu 1993. K Úmluvě byly přijaty dva opční protokoly, přičemž Česká republika dosud ratifikovala pouze jeden. V současné době se připravuje třetí protokol, který by měl dětem umožnit podávat stížnosti na porušení svých práv přímo Výboru – dnes Výbor individuální stížnosti dětí neřeší.

Bližší informace poskytnou:

Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, email: mtetrevova@llp.cz, tel.: 724219796

Iva Pikalová, právnička Ligy lidských práv, email: ipikalova@llp.cz, tel.: 607670463

Přeloženou závěrečnou zprávu Výboru pro práva dítěte si můžete přečíst zde:

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/3_4-CRC-seznam-odpovedi-na-predbezne-otazky.doc

 

> další zprávy z médií