Graf: Výzkum sexuálního chování v ČR

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 03. 2014, Aktualizováno: 10. 02. 2021
Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace byl realizovaný v letech 1993, 1998, 2003 a 2008. Autory a odbornými garanty výzkumu jsou prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské
fakulty UK a VFN v Praze. V našem grafu najdete data z výzkumu z roku 2008, reprezentativní vzorek populace ČR starší 15 let tvořilo 2 000 osob.

Zdroj: Sexuální chování v ČR (Zvěřina, 1993, 1998, 2003, 2008)

Související článek: Děti a sexualita

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Zdroj informací o sexu