Graf: Upřednostňujete volnější nebo přísnější výchovu?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 08. 2015, Aktualizováno: 03. 02. 2022
Čeští rodiče se ve výchově stále spoléhají více na přísnost než na shovívavý přístup k dětem.

Poslušnost od dítěte vyžaduje 63,4 procent rodičů, volnější výchovu vyznává 36,6 procent matek a otců. Tyto výsledky nabídl průzkum na serveru vyplnto.cz, který zkoumá postoje lidí v různých oblastech.

ilustrační obrázek: graf

Zdroj: Změna výchovy dětí v ČR po sametové revoluci (Sosnovský, 2015)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Preference ohledně stylů výchovy