Graf: Statistika svěřování dětí do střídavé péče v ČR

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 27. 09. 2017, Aktualizováno: 11. 02. 2021
Prvním rozhodnutím soudů o svěření dítěte je v současné době nařízena střídavá péče ve zhruba 5 % případů. V cca 80 % získávají dítě do péče matky.

Statistiky neukazují počty střídavé péče u nesezdaných rodičů, kteří jsou schopni se na péči dohodnout, stejně jako změny, na které rodiče přistoupí po rozhodnutí soudu. 

Střídavá péče 

Zdroj: Graf byl vytvořen redakcí portálu Šance Dětem za použití materiálů z Přehledů statistických listů (www.justice.cz).

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Děti svěřené do střídavé péče