Graf: Srovnání počtu pohřešovaných dětí v letech 2008 - 2012

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 02. 05. 2013, Aktualizováno: 09. 02. 2021

Data jsou poskytnutá Policií ČR na základě informačního systému IS PATROS, který používá od roku 2008. Čísla mají sestupnou tendenci, musíme si ale uvědomit, že počet narozených dětí klesá a stejně tak zastoupení dětí v populaci. Nejčastěji se pohřešují děti ve věku od 15 do 18 let, tedy mladiství. Poměry obou sledovaných skupin zůstávají přibližně srovnatelné.

Policie ČR zahrnuje do své statistiky děti aktivně hledané a také případy, kdy dítě nebylo nalezeno. Takové osoby zůstávají v evidenci po dobu 30 let.

Zdroj: Graf byl vytvořen redakcí portálu Šance Dětem za použití materiálů z IS PATROSPolicie ČR.

Více čtěte v článku:
Ztracené dítě: noční můra všech rodičů

Další graf:
Srovnání zastoupení chlapců a dívek ve statistice pohřešovaných dětí za rok 2012

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Pohřešované děti