Graf: Souvislost mezi problémovým chováním dítěte a rozvodem v rodině

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 04. 2012, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Dopady rozvodu na dítě mohou být v některých případech velmi výrazné. Mohou být dokonce i důvodem jeho pozdějšího problémového chování.

Jak vyplynulo z rozsáhlého průzkumu provedeného v USA, děti z rozvedených rodin výrazně častěji inklinují k problematickému chování než děti z rodin úplných. Děti, které zažily rozvod svých rodičů, totiž například častěji lžou, mají problémy se záškoláctvím, kradou v obchodech, podílejí se na ničení školního majetku, opíjejí se nebo se projevují násilnicky vůči svému okolí.   

 

Zdroj: National Longitudinal Survey of Youth, USA. Patrick F. Fagan and Robert Rector, "The Effects of Divorce on America," Heritage Foundation Backgrounder, 2000.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Nevhodné chování dítěte vzhledem k úplnosti rodiny