Graf: Snídáš?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 04. 2014, Aktualizováno: 10. 02. 2021
Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze byla realizována rozsáhlá výzkumná sonda, jejímž záměrem bylo průběžně mapovat edukační realitu v oblasti podpory zdraví. Výzkumné šetření umožnilo získat určitý obraz nejen o znalostech dětí a dospívajících o zdravé výživě, ale především o jejich současných stravovacích zvyklostech a postojích k jídlu.
Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Snídání