Graf: Původci a oběti nějakého projevu šikany mezi dětmi

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 02. 2013, Aktualizováno: 03. 06. 2021
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci realizovalo ve spolupráci s portálem www.e-bezpeci.cz výzkum Nebezpečí elektronické komunikace výzkum (2009), Nebezpečí elektronické komunikace 2 (2010) a Nebezpečí elektronické komunikace 3 (2011).

Sledované projevy kyberšikany v žákovských kolektivech byly: ponižování, urážení, zesměšňování či jiné verbální ztrapňování, publikování ponižující fotografie, videozáznamu nebo zvukového záznamu, vyhrožování, zastrašování, vydírání, prolomení elektronického účtu (případně krádež identity), obtěžování (prozvánění, spamování). Sledované prostředí: SMS zprávy a e-maily, chat a diskuze, sociální sítě, blogy a jiné weby.

Zdroje: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27-vyzkumne-zpravy 

Výzkumné šetření Nebezpečí elektronické komunikace bylo provedeno jako součást projektu Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy i nepedagogy (2008–2009). Výzkum byl realizován v období od 1. září do 30. listopadu 2009 a zapojilo se do něj 1 925 respondentů, největší skupinu respondentů tvořily děti ve věku 11–14 let (65,8 %).

Výzkumu Nebezpečí elektronické komunikace 2 (2010/2011) se zúčastnilo více než 12 500 žáků ve věku 11–17 let ze základních a středních škol z celé České republiky, sběr dat probíhal od 1. listopadu do 31. prosince 2010. Výzkumné šetření bylo provedeno v rámci projektu E-bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele.

Do Výzkumu Nebezpečí elektronické komunikace 3 se zapojilo celkem 10 830 dotázaných ve věku 11–17 let, sběr dat probíhal od 1. listopadu do 31. prosince 2011.

Čtěte více v našem článku:
Agrese a šikana u dětí: mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?
Interaktivní kvíz:
Nemáte doma malého tyrana?

Další graf:
Nejčastější formy kyberšikany u českých dětí

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Původci a oběti kyberšikany