Graf: Proč bylo dítě umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 09. 04. 2015, Aktualizováno: 10. 02. 2021
Mapování průběhu pěstounské péče na přechodnou dobu se týká 162 dětí (k 31. 3. 2015), které prošly péčí přechodných pěstounů v období 2009–2015, a má informativní charakter. Jde pouze o dílčí, průběžné výsledky, přesto však nabízejí zajímavá údaje.
Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Důvod umístění dítěte do přechodné pěstounské péče