Graf: Postoje k integraci do běžných škol

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 02. 2012, Aktualizováno: 03. 06. 2021
Jak se liší postoj rodičů, států či neziskových organizací k integraci dětí se zdravotním hendikepem do běžných škol?
Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Graf s integrací