Graf: Porovnání výskytu depresí u dětí, kterým zemřel rodič, a u dětí, jejichž rodiče se rozvedli

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 04. 2012, Aktualizováno: 09. 09. 2021
Porovnání vlivu obou typů ztrát rodiče/rodičů na pozdější život dětí v dospělosti.

Je zajímavé, že smrt rodičů má pravděpodobně na děti v jejich pozdější dospělosti skoro stejně negativní vliv, jako když se rodiče rozvedou. Výsledky obsáhlého výzkumu provedeného v USA jasně ukazují, že procento deprivace je v případě osiření dítěte z důvodů smrti rodičů jen o něco málo větší, než v případě dítěte, které zažilo v rodině rozvod. Přičemž ženy jsou na tom obecně v obou typech ztrát ještě o něco hůře než muži. Výzkum se zabýval dětmi, které jeden z typů ztráty prodělaly do svých 17 let.

 

Zdroj: Consequences of early parental loss and separation for health and well-being in midlife. E. Hailey Maier and Margie E. Lachman, 2000.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Psychické dopady rozvodu a úmrtí