Graf: Počty provedené prenatální diagnostiky v ČR v letech 1994-2010

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 04. 2013, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Z grafu je patrný nárůst absolutního počtu prenatálně diagnostikovaných případů vrozených vad, a to jak případů těhotenství ukončených potratem, tak těhotenství neukončených. Z grafu je dále zřejmé, že narůstá procento případů neukončených z celku všech prenatálně diagnostikovaných případů.

Zdroj: Prenatální diagnostika vrozených vad v České republice (Gregor, V., Horáček, J., Šípek, A., Fakultní Thomayerova nemocnice)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Prenatální diagnostika v historii