Graf: Počet soudních rozhodnutí o svěření dítěte do porozvodové péče za rok 2010

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 30. 11. 2011, Aktualizováno: 09. 02. 2021
V porovnání s předchozími lety soudy v ČR po rozvodu stále častěji svěřují děti do společné či střídavé výchovy.

Počet soudních rozhodnutí o svěření dítěte do porozvodové péče za rok 2010
Komu Podíl
matce 88 %
otci 6 %
do společné či střídavé výchovy 4 %
jiné osobě než rodičům 2 %

Zdroj: ČSÚ, Zaostřeno na ženy a muže 2010, kap. 6.Soudnictví, kriminalita, podkap. 6-15 Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech

Související grafy: 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Porozvodová péče v roce 2010