Graf: Počet soudních rozhodnutí o svěření dítěte do porozvodové péče za rok 2000

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 30. 11. 2011, Aktualizováno: 09. 02. 2021
V roce 2000 české soudy až v 91 procentech případů rozvedených manželství svěřily dítě do péče matky.

Počet soudních rozhodnutí o svěření dítěte do porozvodové péče v roce 2000
Komu Podíl
matce 91 %
otci 5 %
do společné či střídavé výchovy 1 %
jiné osobě než rodičům 1 %

Zdroj: ČSÚ, Zaostřeno na ženy a muže 2010, kap. 6.Soudnictví, kriminalita, podkap. 6-15 Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech

Související grafy: 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Porozvodová péče v roce 2000