Graf: Počet předškolních dětí, které mohou navštěvovat jakékoli předškolní zařízení (od tří do šesti let věku)

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 25. 09. 2016, Aktualizováno: 11. 02. 2021

Stav vždy k 31. 12. daného roku

Zdroj: Graf byl vytvořen redakcí portálu Šance Dětem za použití materiálů z ČSÚ - Počet dětí v mateřských školkách.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Počty předškoláků