Graf: Počet povinných očkování ve vybraných zemích EU

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 19. 04. 2017, Aktualizováno: 11. 02. 2021

Očkovat, nebo neočkovat? Zajímavé srovnání nabízejí mezinárodní statistiky, z nichž vyplývá, že ve většině zemí západní Evropy (včetně našich sousedů Rakouska a Německa) jsou očkování proti chorobám jako obrna, tetanus nebo tuberkulóza pouze doporučována. V zemích bývalého východního bloku zatím naopak přetrvává tendence některé choroby povinně očkovat.

Grafík

Zdroj: Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway: Results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes

(Eurosurveilliance, Evropský žurnál pro epidemiologii, infekční choroby a jejich prevenci a kontrolu)

Ve státech, které jsou uvedeny v grafu, se povinně očkují vakcíny proti následujícím chorobám: Lotyšsko: záškrt, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B, papilonviry, invazivní pneumokoková onemocnění, zarděnky, černý kašel, obrna, tuberkulóza, plané neštovice); Slovensko: záškrt, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B, invazivní pneumokoková onemocnění, zarděnky, černý kašel, obrna, tetanus, tuberkulóza; Polsko: záškrt, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B, zarděnky, černý kašel, obrna, tetanus, tuberkulóza; Maďarsko: záškrt, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B, zarděnky, černý kašel, obrna, tetanus, tuberkulóza; Česká republika: záškrt, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B, zarděnky, černý kašel, obrna, tetanus; Slovinsko: záškrt, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B, zarděnky, černý kašel, obrna, tetanus; Itálie: hepatitida typu B, obrna, tetanus

Použité údaje jsou z roku 2010

 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Povinná očkování v evropských zemích